VREME I RELIGIJA

Grčki sveštenik dr Miltiades Eftimiu zapisao je detaljno o tome koja je hrišćanska crkva ili sekta osnovana u svetu, na osnovu čega svako od nas tačno zna koliko mu je vera stara.

 

Grčki sveštenik dr Miltiades Eftimiu zapisao je detaljno o tome koja je hrišćanska crkva ili sekta osnovana u svetu, na osnovu čega svako od nas tačno zna koliko mu je vera stara.

hrišćanska crkva

Crkva i religije

– Ako si Luteran, tvoju religiju je osnovao Martin Luter, bivši monah katoličke crkve, 1517. godine.

– Ako si pripadnik Engleske crkve (Anglikanske), tvoju religiju je osnovao Kralj Henri 8., 1534.g. jer mu papa nije dozvolio da se razvede i ponovo oženi.

– Ako si Prezbiterijanac, tvoju religiju osnovao je Džon Noks u Škotskoj, 1560.g.

– Ako si Kongreacionalista, tvoja religija potiče od Braun Roberta iz Holandije, od 1582.g.

– Ako si Protestant Episkopilijanac, tvoja religija je ogranak Anglikanske crkve, koju je osnovao Samjuel Senburi u Američkim kolonijama u 17.veku.

– Ako si Baptist, duguješ zahvalnost Smit Džonu, koji ju je osnovao u Amsterdamu 1606.g.

– Ako si pripadnik Holandske reformatorske crkve, znaš da je Majkl Džons osnovao tvoju religiju u Njujorku 1628.g.

– Ako si Metodista, tvoju religiju su osnovali Džon i Čarls Vesli u Engleskoj 1774.g.

– Ako si Mormon (Latter day Saints – crkva svetaca poslednjih dana), Džozef Smit je započeo tvoju religiju u Palmiri, država Njujork, 1829.g.

– Ako upražnjavaš religiju uz Armiju spasa, tvoja sekta je osnovana od strane Vilijama Bota u Londonu 1865.g.

– Ako si Hrišćanski Sajentist (naučnik), možeš reći da je tvoja religija nastala 1879. i da ju je stvorila Meri Bejker Edi.

– Ako pripadaš nekoj od religioznih organizacija poznatih kao “Nazarenska crkva, Pentakostalna crkva, Crkva svetosti, Jehovini svedoci“, tvoja religija je jedna od stotine novih sekti osnovanih od strane čoveka u proteklih stotinak godina.

– Ako si rimokatolik, tvoja crkva je delila isto bogato apostolsko i doktrinarno nasleđe sa Pravoslavnom Crkvom, za prvih hiljadu godina svoje istorije, jer su tokom prvog milenijuma bili jedna i jedinstvena Crkva. Nažalost, 1054.g., rimski papa je rešio da se odvoji od preostale četiri Apostolske Patrijaršije (Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska), menjajući osnovnu doktrinu (dogmu) Crkve i smatrajući sebe nepogrešivim. Stoga je tvoja crkva stara hiljadu godina.

– Ako si Pravoslavni Hrišćanin, tvoju religiju je osnovao Isus Hristos, Sin Božiji, 33. godine. Ona se nije menjala od tada. Naša Crkva je sada skoro 2.000 godina stara i stoga se baš Pravoslavlje, Crkva Svetih Apostola i Svetih Otaca, smatra istinitom “jednom Svetom i Apostolskom Crkvom“.

Ovo je najveće blago koje mi možemo da prenesemo mladim ljudima novog milenijuma.