SPASENJE ILI PROPAST

Shiarhimandrit Emilian govorio je o tome koliko pominjanje upokojenih može da koristi ili našteti umrlima koje pominjemo.

 

Shiarhimandrit Emilian govorio je o tome koliko pominjanje upokojenih može da koristi ili našteti umrlima koje pominjemo.

pominjanje upokojenih

Jednog dana monah, čitajući mnoga imena, umorio se i upitao je sebe: „Hoće li se svi oni koje pominjem spasiti? Osećaju li oni nešto? Oseća li Nebo da se u ovom momentu molim za one koji su nestali sa lica zemlje? Da li nam upokojeni pomažu?

I u tom se trenutku, osetivši umor, naslonio na stasidiju, malo zatvorio oči, i da li u snu ili na javi, u nekom uzbuđenju uma i istovremenog umora tela, podigao oči i ugledao mnoge duše mrtvih i sa njima i sveci i anđeli.

A pred prestolom Gospodnjim, Presveta Bogorodica u prelepoj odeći. Ona zadivljeno gleda Hrista i, obraćajući se Njemu, kaže: „Sine moj i Bože moj, molim Te za sve njih. Prihvati molitve Tvoje svete Crkve.“

I tada su svi mrtvi – monah ih je čuo – počeli da pevaju: „Bogorodice Djevo, raduj se, Blagodatna Marija, Gospod je s Tobom, blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.“

Ne samo da si Ti rodila našeg Spasitelja Hrista, nego se danonoćno moliš za nas.

Njihovi glasovi postali su glasovi kao šum mnogih voda i kao grmljavina jakog groma (Otkr. 1, 15; 14, 2), njihovi glasovi odjekivali su zvukom anđeoskih krila i proširili su se širom Neba i širom zemlje i stigli do mesta gde je stajao monah.

Ne timpani, ne organi, već anđeli mahali su krilima i pevali: „Jer si rodila Spasitelja duša naših.“

Eto šta je Spasitelj, dragi moji. Želim da vam posvedočim da nas On svaki dan spasava sa ljubavlju, ispunjavajući vaše domove mnogim blagoslovima.

Da bi ušavši u vaša srca, jer je On takav, da možete reći: „Bogorodica je rodila Hrista, a ja ga nosim u sebi, Spasitelja duša naših.“