DEJSTVO LEKARA NAD LEKARIMA

Vera je jedno moćno oruđe za dobijanje pomoći Nebeskog Lekara. Našim stalnim duhovnim i telesnim bolestima neophodni su i medicinski i božanski lekovi, ali će oni biti spasonosni ukoliko je velika snaga naše vere.

 

Mnogo je bolesti i slabosti kojima su ljudi u ovom životu izloženi. Mnogi bolesnici stradaju i muče se dugo godina, utroše mnogo sredstava na lekare i lekove, ali često bez koristi.

moć vere

Neosporno je da ima mnogo uzroka tome. Ipak, među tim uzrocima jedan je glavni, a to je što se ne upotrebljava na vreme i spasonosni lek vere.

Mnogi bolesnici polažu svu nadu u lekarsku veštinu, a zaboravljaju da postoji jedan lekar nad lekarima, od koga zavisi ne samo zdravlje, nego i život. A oni koji se na vreme s verom obrate tome lekaru, lako povrate i svoje zdravlje i svoj život.

Crkva hoće da nas opomene da proverimo do koga je stepena jaka naša vera. Hoće da vidimo da li je i mi upotrebljavamo kao spasonosni lek u mnogim našim duhovnim i telesnim bolestima.

Po nesreći, to proveravanje neće nam doneti utehe, jer je vera u našem društvu veoma oslabila i pomoć Božje sile ne traži se sa ozbiljnim hrišćanskim uverenjem. Bolesnih je mnogo, isto tako i onih koji pre vremena umiru. I sada je dosta onih koji potroše celo svoje imanje na medicinsku pomoć, ali se malo njih s verom obraća Božanskom lekaru, koji nam može besplatno olakšati boljke.

I danas se mnogi podsmevaju leku što nam ga daje moć vere, ali oni sami gube time. Njenu moć nisu u stanju da umanje. Ona i danas ostaje jedino oruđe kojim može da se ugrabi lekovita pomoć od Boga. Blago onima koji to oruđe nose u svome srcu. Za njih su i bolesti lako snošljive…

Iz jevanđelske priče dobri hrišćani mogu izvući ovu pouku. U slučaju bolesti oni treba, ne izbegavajući pomoć medicinske nauke, da traže pre svega spasonosnu pomoć Božju. Njemu treba da se obraćaju u svojim molitvama sa jakom verom, njegove moćne sile da se dotiču sa živom verom u njegovu pomoć.

Najblagotvorniji lek bolesnici treba da traže pre svega u pokajanju i svetom pričešću, koje će izlečiti duh, a posle ovoga i medicinski lekar neka prepisuje lekove i higijenu tela.

Premudri Sirah daje sledeći savet bolesniku govoreći:

Kad oboliš, moli se Bogu, On je svemoćan da te izleči, ali najpre odstupi od pregrešenja svojih, ispravi i umij ruke svoje od nepravdi, očisti srce svoje od svakoga greha… Neka ti i lekar pomogne, jer ga je Gospod stvorio… On ti je od velike koristi… (Sir. 38, 9-12)

Dakle, vera je jedno moćno oruđe za dobijanje pomoći Nebeskog Lekara. Našim stalnim duhovnim i telesnim bolestima neophodni su i medicinski i božanski lekovi, ali će oni biti lekoviti i spasonosni utoliko ukoliko je velika snaga naše vere. Stoga se molimo da se u nama uveća snaga vere koja će nam uvek izmoliti blagu i spasonosnu pomoć Nebeskog Lekara. Amin.