HRANA ZA BOLJU PLODNOST

Analiza podataka pokazala je da su omega 3 suplementi značajno povećali pokretljivost sperme i koncentraciju jedne od omega 3 masnih kiselina kod neplodnih muškaraca.

 

Omega 3 masne kiseline su esencijalne masti koje su neverovatno važne za ljudsko zdravlje. Ove polinezasićene masti ne samo da čine ćelijske membrane, već služe i kao polazna tačka za proizvodnju hormona u telu. Neki od ovih hormona su presudni za regulaciju zgrušavanja krvi, kontrakcije i opuštanja krvnih sudova i pojavu upale.

Danas su omega 3 masne kiseline dobro poznate po tome što nude višestruke zdravstvene benefite, od kojih je najznačajnija u prevenciji bolesti srca i moždanog udara. Ostale koristi povezane sa ovim zdravim mastima uključuju pomoć u kontroli lupusa, ekcema i reumatoidnog artritisa, ublažavanje simptoma anksioznosti i depresije, pomaže u sprečavanju starosnih bolesti očiju, podrškom razvoju i funkcionisanju mozga i zaštitom od nekih vrsta karcinoma.

Prema nedavnom istraživanju, zdravstvene koristi od konzumiranja omega-3 masnih kiselina tu se ne završavaju. Istraživači iz Irana i Australije istražili su efekte suplementacije omega 3 masnih kiselina kod neplodnih muškaraca i otkrili da ove masti takođe mogu poboljšati parametre sperme koji utiču na plodnost.

Postoje tri glavne vrste omega 3 masnih kiselina: alfalinolenska kiselina (ALA), dokozaheksaenoinska kiselina (DHA) i eikozapentaenoinska kiselina (EPA). ALA, najčešći tip omega 3 masnih kiselina koji se nalazi u zapadnim dijetama, prisutan je u biljnim uljima, orasima, lanenom semenu, lisnatom povrću i masti životinja hranjenih biljkama. DHA i EPA, s druge strane, uglavnom potiču od masne ribe, poput lososa, skuše, sardine i bakalara.

Nedavne studije povezuju ALA sa boljim ishodima kardiovaskularnih bolesti i manjim rizikom od dijabetesa tipa 2 i preloma kostiju. Iako se ALA u telu pretvara u EPA i DHA, efikasnost ove konverzije je vrlo niska. To znači da, iako su namirnice bogate ALA loši alternativni izvori EPA i DHA, ALA ipak nudi značajne zdravstvene beneficije same za sebe.

EPA i DHA, tzv. morske omega 3 kiseline, važne su za razvoj fetusa i zdravo starenje. One deluju kao preteče nekoliko metabolita koji služe kao lipidni medijatori i kao takve korisne su za prevenciju i lečenje mnogih bolesti. Na primer, studija objavljena u „American Journal of Clinical Nutrition“ izvestila je da veći unos EPA i DHA dodatkom ribljeg ulja smanjuje ekspresiju više od 1.000 gena kod starijih odraslih. Utvrđeno je da su ovi geni uključeni u zapaljenske puteve, kao i signalne puteve koji vode do ateroskleroze.

Za svoju studiju, iransko-australijski tim procenio je efekte suplementacije EPA i DHA na parametre sperme kod neplodnih muškaraca. Pretražili su različite baze podataka za relevantnu literaturu objavljenu između 1. januara 1990. i 20. decembra 2017. Istraživači su potom sproveli sistematski pregled i meta-analizu randomiziranih kontrolisanih ispitivanja koja su uključivala neplodne muškarce koji su tretirani sa DHA ili EPA ili u kombinaciji sa drugim mikroelementima.

Parametri sperme koji su razmatrani u studiji uključivali su ukupnu koncentraciju, pokretljivost spermatozoida, DHA sperme i koncentraciju DHA u plazmi. Istraživači su pronašli tri studije koje su zadovoljile kriterijume za uključivanje. Ukupno 147 pacijenata činilo je interventnu grupu, dok je 143 pacijenta činilo kontrolnu grupu.

Analiza podataka pokazala je da su omega 3 suplementi značajno povećali pokretljivost sperme i koncentraciju DHA kod neplodnih muškaraca. Povećani nivoi DHA u spermi povezani su sa boljim antioksidativnim statusom i smanjenim oštećenjem DNK. U poređenju sa kontrolnim grupama, međutim, ni DHA ni EPA nisu uticali na koncentraciju sperme.

Na osnovu ovih otkrića, istraživači su zaključili da dodatak ishrani DHA i EPA koristi povoljno neplodnim muškarcima povećavajući pokretljivost njihove sperme i koncentraciju DHA u semenoj plazmi.