MAGNET I ČESTICE

Iako je bio vrhunski fizičar, Isak Njutn imao je i svoje mišljenje o vaskrsenju.

 

Jedan od najvećih svetskih genija, britanski naučnik Isak Njutn, rekao je jednom prilikom poučnu stvar o vaskrsenju kao najbitnijoj činjenici hrišćanske dogme.

njutn o vaskrsenju

Naime, jednom su zapitali Njutna: “Kako je moguće da tela mrtvih, odavno raspadnuta, ponovo postanu tela svojih duša?”

Na to je naučnik pomešao gvozdene opiljke sa zemljom i upitao svoje sagovornike: “Ko može da izdvoji iz prašine i sastavi ove gvozdene opiljke?”

Odgovor nije dobio.

Onda je Njutn uzeo magnet i prineo ga mešavini. Nastalo je komešanje čestica. Opiljci gvožđa počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge.

U prašini nije ostao ni molekul gvožđa.

Tada Njutn reče prisutnima: “Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu (magnetu), zar On da ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo da se (iz zemlje) obuku u svoja proslavljena tela.”