ESTETIKA PRIRODE

Energetski efikasna poslovna zgrada planirana za Istanbul svakako je u duhu lokacije na kojoj će se nalaziti jer izgledom podseća na turske pećine.

 

Neobične stene Kapadokije bile su inspiracija. Ova visokospratna poslovna zgrada dopadljive spoljašnjosti uzdići će se na visinu od 60 metara.

poslovna zgrada

Zgrada forme nalik velikoj steni prekrivena zelenilom ima za cilj da zaposlenima pruži prijatniju radnu atmosferu i svakako je zanimljivije mesto u odnosu na standardne poslovne objekte koje su uglavnom sa stakleniom fasadom. Ideja je da se zgrada svojom formom uklopi u okolinu.

Projekat za zgradu koja će postati sedište turske proizvodne firme Sanko uradila je arhitektonska firma RMJM iz Milana. Objekat će karakterisati održivi dizajn koji će uključivati postavljanje solarnih panela za stvaranje energije i sistema za prikupljanje kišnice. Fokus će biti na prirodnoj ventilaciji kako bi se umanjila potreba za klima uređajima što će biti obezbeđeno preko zelenila sa unutrašnje i spoljašnje strane objekta.

Unutar zgrade nalaziće se poslovni prostor – kancelarije sobe za sastanke i sale za konfrencije, ali i dvorana i restoran na nižim spratovima koji će biti raspoređeni oko centralnog atrijuma. Centalna parznina prostiraće se podnožja do krova kako bi omogućila ulazak svetlosti. Atrijum će biti ispunjen zelenilom – u podnožju će biti drvenastih i žbunastih biljaka dok će na svakom spratu biti posađene one nižeg rasta koje se lepo uklapaju „spuštajući se“ niz zidove. Na svakom spratu će se nalaziti različite biljne vrste koje će doprineti boljem vazduhu unutar prostora. Zelenilo sa spoljašnje strane činiće unutrašnjost zgrade hladnijom i omogućiti da se manje koriste klima uređaji. Maksimiziranje dnevne svetlosti i prirodno ventilisanje biće zagarantovani na ovaj način.

Pored ovoga energetskoj efikasnosti će doprineti i solarni paneli. Koji broj panela će bii postavljen još uvek nije precizirano ali će svakako u značajnoj meri doprineti smanjenju korišćenja energije iz mreže. Voda dobijena iz sistema za prikupljanje kišnice i njena ponovna upotrebu kroz recikliranje koristiće se za navodnjavanje zelenila i ispiranje toaleta.

Izvor: Gradjevinarstvo.rs