ČOVEK VELIKIH VRLINA

Namesnik Publije Lentula napisao je pismo o Isusu Hristu rimskom imperatoru Cezaru u kome govori o njemu kao čoveku sa izrazitim dobrim osobinama.

 

Pismo Cezaru napisao je njegov, kako je rekao, najverniji i najponizniji sluga.

pismo cezaru

Čuo sam, Cezare, da želiš znati o ovome što ću ti sada pisati. Ovde se nalazi čovek koji živi u velikim vrlinama i zove se Isus Hristos.

Narod ga naziva prorokom, a njegovi učenici ga smatraju za božanstvo. Vele da je sin Boga, Tvorca neba i zemlje i svega što na njoj ima i biva.

Zaista, Cezare, svaki dan se čuju čudne stvari o ovome Hristu. Da leči bolesnike samo dodirom i da mrtve vaskrsava jednom rečju.

On je čovek srednjeg, lepog stasa. Izgled mu je blag i dostojan poštovanja. Kosa mu je boje dobro zrelog lešnika, pada mu u uvojcima preko ušiju i sa beskrajnom milinom širi se po plećima. Nosio ju je razdeljeno na temenu na „nazaretski način“.

Čelo mu je visoko i čisto.

Obrazi su mu ljupko rumeni. Nos i usta njegovi divno su pravilni, brada mu je česta, boje kao i kosa, nije duga i na sredini je razdeljena.

Oči su mu lepe i sjajne, kao sunčani zraci, i niko ne može pravo da gleda u njih od sjaja. Ukorava s veličanstvom, a opomene su mu pune blagosti.

Ili govorio ili tvorio, uvek to čini sa milinom i ozbiljnošću. Nikad ga ne videše da se smeje, ali su ga videli da plače.

Veoma je umeren, vrlo skroman i veoma mudar. Jednom reči: to je čovek, koji svojom velikom lepotom i svojim božanskim preimućstvom nadmašuje sve sinove čovečanstva.

Naukom zadivljuje sav Jerusalim. On nigde nije ništa učio, a zna sve nauke. Ide bosonog i gologlav, mnogi ga ismevaju, ali u njegovom prisustvu strepe i čude se.

Vele da takav čovek nije nikada ni viđen, ni čuven u ovim predelima. Mnogi Jevreji ga smatraju za božanstvo i veruju mu, a drugi ga tuže meni, kao da je protivnik tvome Veličanstvu, Cezare.

On nije nikada nikome učinio zlo, ali jeste dobro.

Ipak sam tvome Veličanstvu, Cezare, gotov da slušam, kako mi narediš biće izvršeno.

U Jerusalimu sedme indikcije, meseca jedanaestog.
Tvoga Veličanstva najverniji i najponizniji sluga,

Namesnik Publije Lentula