POČETAK I KRAJ

Ne boj se, Ja sam Alfa i Omega. Tako reče Gospod Isus Svome ljubljenome učeniku Jovanu u viziji na ostrvu Patmosu.

 

Čega ne boj se? Ne boj se gonjenja crkve od strane neznabožaca. Ne boj se mučitelja, koji muče Moje verne na sve strane. Ne bоj se careva, koji dižu gonjenje na hrišćane. Ne bоj se nasilnih velmoža ovoga sveta, koji zaslepljuju ljude strastima te ne vide istinu koju Ja donesoh u svet. Ne bоj se ničega!

ne boj se

Kako da se ne bojim, Gospode! Kad je sav svet do zuba naoružan i okupljen protiv nas, malobrojnih i nenaoružanih, kako da se ne bojim?

Ne bоj se, jer Ja sam prvi i poslednji, alfa i omega.

A sve te vojske naoružane protiv vas nisu ništa do jedan prolazan vihor mrtvaca. Ja sam od pre vremena i Ja sam posle vremena, pre početka svega i posle svršetka svega stvorenoga, Ja sam. A oni su svi zaključani u jedan pedo vremena koji sam Ja svakome stvorenome odmerio, i van toga pedla ne mogu se pružiti.

Ne bоj se, jer Ja bejah mrtav i evo sam živ. Ni smrti se ne boj. Ja sam pre smrti i posle smrti. Smrt je sluga Moj, i Ja pustih slugu Svoga u svet da Mi posluži. I Ja se predadoh Svome slugi za tri dana, i naredih mu da Me pusti, i evo sam živ. Ja sam vlasnik smrti kao i života. Ja sam vlasnik vremena kao večnosti. Ne bоj se! Va vijek vijeka Ja sam živ. I ti ćeš biti živ sa Mnom. I svi oni koji Mi ostanu verni i ne uboje se, biće živi sa Mnom. Ne bоj se, Ja sam – alfa i omega.

Gospode večni i besmrtni, daj da ove Tvoje svete reči vazda zvuče u duši vernih Tvojih kad god se podigne gonjenje na svetu Crkvu Tvoju. Da se ne ubojimo, držeći se Tvoje desne ruke. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Sveti Nikolaj Ohridski i Žički