ZNANJE JE MOĆ

Osnovni cilj ProEduca škole stranih jezika jeste da se kreiranjem atmosfere „prirodnog okruženja“ polaznicima omogući brzo usvajanje komunikacijskih veština.

 

Tokom prethodnog perioda bili smo suočeni sa raznim modernim vidovima učenja i novim terminima – online, blended learning, face to face – što su sve moderni termini za rad koji mnogi naši nastavnici i škole primenjuju u svom radu već dugi niz godina.

Jedna od takvih je i škola engleskog jezika ProEduca

proeduca

ProEduca nije samo škola jezika, to je projekat koji, kako mu sam naziv govori, za cilj ima edukaciju, obrazovanje kao otkrivanje drugih kultura i civilizacija, obrazovanje kao samospoznaju i kao bogaćenje u svakom smislu reči. Jer, znanje je moć!

Osnovni cilj ProEduca škole stranih jezika jeste da se kreiranjem atmosfere „prirodnog okruženja“ polaznicima omogući brzo usvajanje komunikacijskih veština. Nakon prevazilaženja često postojeće psihološke barijere prilikom prvog susreta sa stranim jezikom đaci stiču poverenje u profesora i kolege u grupi, a nadasve u sebe i svoje jezičke sposobnosti! Svako u sebi sadrži potencijal za usvajanje veštine izražavanja na stranom jeziku, bez obzira na godine!

Osnivač i predavač na kursevima engleskog jezika, Jelena Petrović, profesor engleskog jezika, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa polaznicima na svim nivoima znanja i svih uzrasnih grupa, sertifikovani trener nastavnika po licenci Britanskog saveta, nosilac diplome Univerziteta Oregon, SAD, specijalizacija za rad sa najmlađim uzrastima, pedagoški savetnik po rešenju ministra Prosvete – U školi se radi najviše klasična nastava, tzv. face-to-face (F2F) nastava – koja se odvija u prostoru, u učionici – bilo da su u pitanju kursevi jezika sa nekoliko učenika ili da je u pitanju individualni rad – i predavanje i uvežbavanje i utvrđivanje se dešava u učionici.

Sve češće se, međutim, koristi blended learning – model nastave gde se deo radi van učionice (online), a deo u prostoru. A u poslednje vreme je akcenat stavljen na online rad – prvo smo bili prinuđeni da radimo online, a potom se pokazalo da individualni online rad ima svojih prednosti u mnogim situacijama, bilo zbog posla, putovanja, raznih životnih situacija te tako on polako postaje dominantan vid nastave. Online engleski se izvodi preko LMS platforme specijalizovane za online nastavu engleskog jezika. U zavisnosti od potreba i nivoa predznanja pravi se tzv. “tailor-made” program koji odgovara pojedinačnim potrebama svakog polaznika. Lekcije se prave na osnovu interesovanja i potreba polaznika, časovi engleskog se izvode u realnom vremenu, a nakon časa na e-mail polaznik dobija sažetu lekciju u pdf formatu.

Online rad delimo na rad sa decom, koji je u formi individualnih časova i na rad sa odraslima, koji je u formi kurseva. Individualni online časovi engleskog jezika za decu se rade u zavisnosti od potreba deteta kao privatni časovi i mogu biti po materijalima renomiranih izdavača ili po školskom programu. Časovi engleskog se rade se u setovima po 8 ili 16 časova mesečno ili u setu od 30 časova po semestru. Individualni online kursevi engleskog jezika za odrasle se rade u zavisnosti od nivoa znanja, afiniteta i potreba, tako da su za sada aktuelni – opšti (A1-C2), konverzacijski (A2-C2) i poslovni engleski jezik (B1-C2). Rade se u setovima po 8 ili 16 časova engleskog mesečno, ili u setu od 30 tj. 60 časova po semestru.

Zapravo je vrlo jednostavno i online učenje engleskog jezika ima niz svojih prednosti – radite iz udobnosti svog doma, u terminima koji Vama odgovaraju, po posebnom ritmu i programu koji Vama lično najviše pogoduje, sa posebnim osvrtom na one jezičke veštine koje su Vama najpotrebnije, uz savremene nastavne metode na ciljanom tj engleskom jeziku i uz stalnu konsultaciju sa profesorom.

Princip rada je isti i za decu i za odrasle – polaznik se uloguje u virtualnu učionicu u dogovorenom terminu, časovi engleskog se izvode u realnom vremenu, pažnja profesora je sve vreme usmerena na rad sa polaznikom, nastavni i radni materijal je obezbeđen, po završenom času dobijate na e-mail sažetu lekciju i beleške sa časa u pdf formatu – tako da je učenje engleskog jezika sada zaista samo uživanje i zadovoljstvo! Vama ostaje da se zavalite u svoju najudobniju omiljenu fotelju u kojoj uživate i da krenete sa učenjem engleskog jezika!