NOVINA U GAJENJU GROŽĐA

Ideja je da radnik u vinogradu može da vidi, kroz “pametne” naočari, optimalan način na koji se sprovodi rezidba čokota.

 

Ambiciozni stručnjaci iz novozelandskog tima MaaraTech rade na projektu koji bi mogao da znatno unapredi rad u vinogradima, ali i da promeni položaj ljudske radne snage u njima načinom na koji se rezidba čokota vrši.

rezidba

Novozelandski interdisciplinarni tim MaaraTech u poslednje vreme veoma je zainteresovao vinogradare širom sveta inovativnim i sveobuhvatnim projektom “digitalnog vinograda”, u koji je, uz obilatu pomoć države, uloženo oko 17 miliona dolara. Ovaj projekat obuhvata više inovativnih, gotovo naučnofantastičnih rešenja, od obuke radnika u vinogradu putem virtuelne realnosti, do stvaranja robota koji će na kraju razvojnog procesa moći da samostalno obavlja rezidbu.

Projekat MaaraTech Human Assist počiva na tehnologiji augmentovane realnosti (AR), koja je od igračke za mobilne telefone došla do faze u kojoj se može praktično primenjivati u industriji i poljoprivredi. Ideja je da radnik u vinogradu može da vidi, kroz “pametne” naočari, optimalan način za rezidbu čokota, a u donošenju odluke pomaže mu veštačka inteligencija trenirana da predvidi potrebe vinograda. Ova tehnologija najviše bi bila od koristi osobama koje još nisu dovoljno vične rezidbi i drugim operacijama u vinogradu. Profesor Brus Mekdonald sa Univerziteta u Oklandu kaže da veruje da će prototip ovog sistema biti već ove godine isproban u novozelandskim vinogradima.

Paralelno sa tehnologijom koja će pomoći radnicima u vinogradu, radi se i na stvaranju robotske platforme koja će putovati vinogradom i praviti snimke čokota podesne za pretvaranje u 3D modele. Ovi modeli će biti ključni za razvijanje algoritma za treniranje veštačke inteligencije koja će pomagati radu u vinogradu. Za budućnost ljudske radne snage u vinogradima donekle je zabrinjavajuća i ideja da u kasnijoj fazi razvoja ovi roboti poseduju mogućnost samostalne rezidbe. Pošto je za razvoj veštačke inteligencije ključno njeno “hranjenje” podacima, njene odluke će vremenom biti sve bolje, kaže Mekdonald.

– Naš sistem u početku neće donositi dobre odluke o rezidbi – govori Mekdonald, dodajući da će rezultati biti sve bolji kako vreme bude odmicalo.Ambiciozni istraživači rade i na još jednom projektu koji je momentalno zainteresovao vinogradare: sistem virtuelne realnosti namenjen obuci u rezidbi.

– Kada smo ovu ideju predstavili vinogradarima, istog trenutka su rekli da žele da obučavaju radnike na ovaj način. Oni bi tako mogli da se obuče u radu i pre nego što kroče u vinograd – govori Mekdonald, koji kaže i da je već spreman prototip, kao i da se traži komercijalni partner za serijsku proizvodnju.

Izvor: Vinoifino.rs