TO NIJE ZA RAZGOVOR PREKO TELEFONA

to nije za razgovor

Dakle, pretpostavimo, da je tako, ali to nije
za razgovor preko telefona, znaš,
naše uši imaju budne slušaoce, prema tome
prevedimo to na strani jezik i njima i nama,
i ne kaži „tako je“, pre nego što to prevedeš;

dakle, recimo, tako je, mada to nije pravi izraz,
znaš, naši zidovi imaju osetljive uši,
prema tome odložimo to za kasnije, za rezervu,
i ne kaži „tako je“, dok ne sačekaš;

dakle složimo se, da je tako, ali to nije
večni sporazum, znaš, naše duše
imaju tanke zidove, prema tome pretpostavimo
da je to zasad, na trenutak, i ne
kaži „tako je“, dok se ne prekrstiš;
prema tome neka bude ne, mada to
nije ozbiljna negacija,
znaš, naši slušaoci imaju osetljive duše,

prema tome
sastavimo taj tobožnji protest, i
ne kaži „nije tako“, dok se ne izviniš

S poljskog prevela Biserka Rajčić