POUKE TIHONA ZADONSKOG

Ni u čemu se čovek ne vara toliko kao u ljubavi. Zato, hajde da vidimo koliko volimo Boga i koji su znaci ljubavi prema Bogu, kako ne bismo imali samo lažni san o ljubavi, umesto same ljubavi.

 

Ni u čemu se čovek ne vara toliko kao u ljubavi. Zato, hajde da vidimo koliko volimo Boga, kako ne bismo imali samo lažni san o ljubavi, umesto same ljubavi. Evo šta o tome kaže Sveti Tihon Zadonski.

volimo boga

1. Sam Bog na to ukazuje, govoreći: „Ko ima zapovijesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi” (Jov. 14:21). Jer istinski ljubitelj Boga sačuvaće se od svega što je Bogu odbojno i požuriće da ispuni sve što je Bogu ugodno. Zato se on i drži svetih Božijih zapovesti. Iz ovoga sledi da hrišćani koji zanemaruju zapovesti, nemaju ljubavi prema Bogu. Takvi su zlonamerni i oni koji na bilo koji način nanose štetu drugima. Takvi su razvratnici i preljubnici. Takvi su razbojnici, lopovi i svi oni koji nepravedno prisvajaju tuđa dobra. Takvi su klevetnici i oni koji psuju druge. Takvi su lukavi, iskrivljeni, lažljivi, prevaranti i licemeri. Takvi su vračevi i oni koji ih prizivaju. Takvi su svi zlikovci. Takvi ljudi ne vole ni Boga, ni Zakon Božiji, oni vole samo sebe i svoje apetite.

2. Očigledan znak ljubavi prema Bogu je iskrena radost u Bogu, jer se radujemo onome što volimo. Slično tome, tako slatka vrlina kao što je ljubav ne može se osetiti bez radosti. Kao što nam med zasladi grlo kad ga okusimo, tako i ljubav prema Bogu obraduje naše srce kada okusimo i vidimo da je Gospod dobar. Takva radost u Bogu nalazi se na mnogim mestima u Svetom pismu, a najviše je prikazana u svetim psalmima. Ova radost je duhovna i nebeska i nagoveštava slatkoću večnog života.

3. Istinski ljubitelj Boga prezire svet i sve što je na svetu i teži Bogu, svom najdražem. On smatra ništavnim čast, slavu, bogatstvo i svu udobnost ovog sveta koju traže sinovi ovog doba. Za njega je dovoljan samo Bog, nestvoreno i najomiljenije Dobro. Samo u Njemu nalazi savršenu čast, slavu, bogatstvo i utehu. Za njega je samo Bog biser bez cene, zbog čega sve ostalo smatra malim (bezvrednim). Takav ne želi ništa ni na nebu ni na zemlji, osim Boga. Takva ljubav prikazana je u samim rečima Psaltira: ”Koga imam na nebu? I osim Tebe šta sam želeo na zemlji? Čezne za Tobom telo moje i srce moje; Bog je grad srca mog i deo moj doveka.“ Iz ovoga sledi da ko voli svet, ne voli Boga. Prema svedočenju apostola, „ne ljubite svet ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu.” (1. Jov. 2:15). Takvi su oni koji uživaju samo u ponosu i pompe ovoga sveta, u bogatim domovima, u bogatim kočijama, u bogatim stolovima, u bogatoj odeću, da ih svi slave i dive im se. Takvi ljudi vole „telesnu požudu, požudu očiju i ponos života” (1. Jov. 2:16).

4. Istinski ljubitelj Boga uvek ima na umu Boga, i Njegovu ljubav prema nama i Njegova dobročinstva. To vidimo čak i u ljudskoj ljubavi, jer se često sećamo onih koje volimo. Dakle, ko voli Boga, seća ga se, misli na Njega i nalazi utehu u Njemu, i zarobljen je u Njemu. „Jer gde je vaše blago, onde će biti i srce vaše.“ (Mt. 6:21). Za njega je neprocenjiva i najomiljenija riznica Bog. Stoga se i njegovo srce nerazdvojno drži sa Njim. Iz ovoga vidimo da oni koji Ga zaboravljaju ne mogu da Ga vole, jer je zaborav očigledan znak da nema ljubavi. Ljubavnik nikada ne može zaboraviti svoju voljenu.

5. Onaj ko voli, želi da se nikada ne odvoji od onog koga voli. Mnogi hrišćani žele da budu sa Hristom Gospodom kada je On proslavljen, ali ne žele da budu sa njim u sramoti, niti da nose svoj krst. Oni Ga mole da uđu u Carstvo Njegovo, ali ne žele da pate u svetu, i time pokazuju da u njihovom srcu nema istinske ljubavi prema Hristu. I iskreno govoreći, oni sebe vole više od Hrista. Iz tog razloga Gospod kaže: „I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.” (Mt. 10:38). Pravi prijatelj poznaje se u nesreći. On je naš pravi prijatelj, jer onaj koji nas voli, ni tada nas ne ostavlja. Slično, onaj koji istinski voli Hrista je onaj koji prebiva sa Njim na ovom svetu i prilepi se za Njega u svom srcu, bespogovorno podnosi svoj krst i želi da bude nerazdvojan sa Gospodom i u budućem veku. Takav kaže Hristu: „Dobro je da budem uz Boga”.

6. Znak ljubavi prema Bogu je ljubav prema bližnjem. Ko istinski voli Boga, voli i svog bližnjeg. Onaj ko nekoga voli, voli i ono što on voli. Izvor ljubavi prema bližnjem jeste ljubav prema Bogu. Otuda je očigledno da onaj koji ne voli svog bližnjeg, ne voli ni Boga. Kao što apostol uči: ”Ako ko reče: Ja ljubim Boga, a mrzi na brata svog, laža je; jer koji ne ljubi brata svog, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi? I ovu zapovest imamo od Njega: Koji ljubi Boga da ljubi i brata svog.”(1. Jov. 4: 20-21). Ovo su znaci ljubavi prema Bogu skriveni u srcu čoveka.

Dragi hrišćani, pokajmo se i udaljimo se od sujete sveta i očistimo svoja srca pokajanjem i skrušenošću, da ljubav Božija ostane u nama. „Bog je ljubav; i ko prebiva u ljubavi, prebiva u Bogu, i Bog u njemu” (1. Jovanova 4:16).

Zašto treba da volimo Boga?

Bog je vrhovno dobro, iz koga izvire svako dobro i svaki blagoslov koji postoji i koji će zauvek biti.

Bez Boga je svako blaženstvo prokletstvo i jad, život je smrt, radost i slast su gorčina. Živeti sa Bogom je sreća u nesreći, bogatstvo siromaštvom, slava u sramoti i uteha u tuzi. Bez Boga ne može biti istinskog odmora, mira i utehe.

Zato Ga ljubite kao svoje najveće dobro i blagoslov, volite Ga iznad svakog stvorenja, iznad oca i majke, iznad žene i dece i iznad sebe. Priključite se Njemu jedinome u svom srcu, i iznad svega, samo Njega poželite jer je On vaše večno dobro i blagoslov bez koga nema ni života ni blagoslova u ovom ili sledećem dobu.

Svako stvorenje Božje je dobro, ali je njihov Tvorac neuporedivo bolji. Ljubav, dakle, želja za onim dobrim kakvo postoji, bez početka, bez kraja, uvek postojeći i bez promene, od Koga su sva stvorenja dobra.

Sv. Tihon Zadonski

Izvor: Putovanje u nebo: Saveti o posebnim Dužnostima svakog hrišćanina, Jordanville, NI: Manastir Sveta Trojica, 2004.