IGRA SENKI

igra senki

Zgašnjava se sunce u talasu reke
Rumen bojom boji staze trava meka
A kroz vrabake svici osvetliše pute
Iz tamine s puta sustiže me senka

Jurnu ispred mene da pretekne vreme
Uteče pod grane što se reci nagle
Spojiše se senke ustreptalih srca
Požudno sad ljube usne ko od magle

A samo mesec pozna istinu o nama
Uvaljana trava zajednička senka
Skrila je noć tamna, topla , meka

Zateče me zora sa mirisom vode
Krivudave staze preda mnom su jasne
A čekaće senka u vrbe skrivena
Da sunce ponovo u Moravu zgasne