ISKUSTVO

Bio sam prijatno iznenađen jer su me odmah primili na razgovor. Imali su puno razumevanja za moju molbu za posao i moj položaj nezaposlenog.

Znate, ja sam završio školu i fakultet. Dobio sam i diplomu. To je bio težak put jer moji roditelji su bili suviše ponosni i siromašni da bi im palo na pamet da mi kupe diplomu, kao što je to uobičajeno u našoj okolini.

iskustvo ludnica

Kažu to je društveno priznanje moga učenja. Sav srećan, jer je valjda došao kraj bednom studentskom životu, krenuo sam po raznim firmama da tražim posao. Računao sam da je bolji usmeni razgovor nego slanje sivija preko interneta.

Nisam ni slutio da je dolazak u svaku firmu jedna nova škola koju do sada nisam završio. Slušao sam pažljivo. Objašnjavali su mi da društvo u firmi privređuje i da mora da zarađuje da bi opstali. Brinu nad svojom sudbinom i bore se na tržištu.

U sadašnjim uslovima traže uporišta u vlasti. A to košta. Lepo su me pitali, ko sam i da li sam u mogućnosti da doprinesem poslovanju firme. U kojoj su partiji moji rođaci i prijatelji i na kojim su položajima i imaju li uticaja u vlasti i javnim firmama. Da li može da se dobije neki tender i koliku treba dati donaciju onome ko nepristrasno odlučuje koju će ponudu prihvatiti.

Pošto ovakvu vrstu ponude nisam mogao da im pružim, osim pokazane diplome, objasnili su mi, iskreno, da dovoljno imaju briga sa svojim zaposlenima i da im ne treba još jedna briga u vidu moje malenkosti.

Uvek sam voleo otvoren razgovor i nije mi teško palo ovakvo objašnjenje.

Slična objašnjenja dobio sam i u narednih trideset firmi koje sam posetio sa istim ciljem.

Kod trideset prve firme, već i nisam obraćao pažnju na nazive, jer sam mehanički išao da ispunim dnevnu kvotu obilazaka.

Bio sam prijatno iznenađen jer su me odmah primili na razgovor. Imali su puno razumevanja za moju molbu za posao i moj položaj nezaposlenog.

Posle razgovora, rekli su mi da sam primljen na neodređeno vreme i da dođem sutra da potpišemo ugovor o radu i završimo ostale formalnosti.

Oduševljen ovakvim razvojem situacije, srdačno sam se pozdravio sa osobom koja se predstavila kao direktor.

Pomislio sam da ipak nije svuda isto jer ima još firmi u našoj zemlji koje ozbiljno pristupaju izboru kadrova, naročito onih koju su početnici i nemaju neku vezu da bi dobili posao a nisu ni članovi vladajuće partije.

Krenuo sam kući zadovoljan, ali setio sam se, da u uzbuđenju od tako dobre vesti, nisam ni pitao koja je to firma.

Okrenuo sam se da se vratim i pogledam, ali nije bilo potrebe.

Na ulaznim vratima je stajala tabla sa natpisom GRADSKA LUDNICA.