PRITAJENI FRUSTRATORI

Pasivno agresivno ponašanje pojedinca jednako šteti i osobi koja se tako ponaša i njenoj okolini. Kako prepoznati obrasce ovakvog ponašanja kod sebe i koje su sve strategije za njegovo prevazilaženje?

 

Kada se indirektno opirete autoritetu nastaje pasivno agresivno ponašanje. Ljudi sa takvim ponašanjem indirektno pokazuju ogorčenje prema drugoj osobi.

pasivno agresivno ponašanje

Nikada nije lako biti u vezi sa pasivnoagresivnom osobom. Ti ljudi se ne upuštaju u sukobe, ali ne zaboravljaju i opraštaju. Njihov bes nastavlja da se nagomilava u njima i pojavljuje se kada događaji konačno dosegnu dramatične razmere. Ako nađete ovakve obrasce ponašanja kod sebe, naučite da prestanete biti pasivno agresivni da biste poboljšali kvalitet svog života.

Kako prestati biti pasivno agresivan?

Teško je biti u ljubavnoj vezi sa nekim ko je pasivno agresivan po prirodi. Ovi ljudi ne pokazuju svoj bes odmah, već drže stvari zakopane u srcu i pokreću se kada se od najmanje to očekuje. Ako smatrate da posedujete takvo ponašanje, preduzmite neke od sledećih koraka da biste promenili emocionalni odgovor na određene situacije.

1. Razumite svoje obrasce ponašanja

Ne možete naučiti kako da prestanete da budete pasivno agresivni ako ne shvatite da imate taj problem. Ovakvu vrstu ponašanja razvijate kada želite da zadovoljite druge ljude. Neki ljudi proživljavaju ove obrasce ponašanja kada pokušavaju da izbegnu konflikte, a još uvek žele da imaju samopouzdanje. Drugi ljudi ne govore o tome šta ne vole da bi izbegli kritiku ili odbacivanje. To se dešava kada prenosite svoju poruku kroz pasivno agresivno ponašanje, kao što su tračevi, sarkastačne reakcije, prestanak rada ili odugovlačenje. Možda će vam biti bolje da se nosite sa nekim stvarima kada izgledate hladno, neosetljivo, grubo i manipulativno. Stoga, prvi korak ka pravljenju promena u ponašanju jeste da razumete kako da odgovorite na različite situacije.

2. Upoznajte svoje okidače

Verovatno nećete moći da vodite svaku situaciju na pasivno agresivan način. Većina ljudi ima određene okidače koji ih navode na ovakvo ponašanje. Odgovor na različite situacije će vam pomoći da identifikujete obrazac i okidač. Kada ste identifikovali okidače, možete ih jednostavno izbeći sledeći put kako bi kontrolisali svoje ponašanje.

3. Više izrazite svoje potrebe

Nećete naučiti kako da prestanete da budete pasivno agresivni dok ne učinite svesni napor da budete izražajniji. Shvatite da imate pravo da pokažete kako se osećate i šta želite. Kada počnete da verujete u činjenicu da imate pravo da izrazite svoje potrebe, manje je verovatno da ćete imati uticaja na mišljenje drugih. To vam pomaže da budete direktniji u ophođenju prema drugima.

Da biste razvili ovo razumevanje, morate vežbati slušajući ono što zaista želite. Ideja je da svoje potrebe, htenja i želje tretirate kao validne, a zatim da iskusite kako se sa njima osećate dobro. Tako ćete i vi sami verovati da bi drugi trebalo da vas tretiraju na isti način.

4. Budite pažljiviji i analitičniji

To znači da ne morate uvek započeti razgovor s nekim da biste saznali više o njemu, ali možete ga više posmatrati i čitati njegove neizgovorene poruke kako biste poboljšali svoj emocionalni odgovor. To opažanje vam, recimo, može pokazati da je druga osoba takođe pasivno agresivna kao i vi. Ovo vam pomaže da pristupite stvarima iz drugačije perspektive i čak olakšate pregled cele situacije pre nego što pokažete bilo kakvu reakciju.

5. Pokušajte da držite stvari pod kontrolom

Imate pasivno agresivni obrazac ponašanja ako ne potvrdite problem i umesto toga ne dozvolite da on eskalira. Možete to da radite na mnogo različitih načina, kao što je odugovlačenje na poslu, odbijanje da perete sudove ili bilo šta da ne radite nešto što bi trebalo da radite. Treba zapravo da pokušate da se pozabavite problemom pre nego što on eskalira. To će vam na kraju pomoći da promenite svoje pasivno agresivno ponašanje.

6. Uspeh neka uvek bude vaš izbor

Umesto da ganjate negativan ishod, treba da usmerite svoju energiju na postizanje pozitivnog ishoda, tj. uspeha. Verovatno ćete pribeći pasivno agresivnom ponašanju ukoliko rano priznate neuspeh, odnosno dignete belu zastavu pre kraja. Naučite da podignete svoja očekivanja i ponosite se svojim radom! Ako je moguće, izvršite potrebne promene kako biste osigurali da vaš rad uvek bude vrednovan. Ne možete uspeti preko noći, ali ideja je da postepeno ostvarujete pozitivan napredak. To će vam pomoći da se odreknete svog pasivno agresivnog ponašanja i olakšate sebi da saopštite koja su vaša prava osećanja.

7. Pokušajte da budete samouvereni

Razvijate pasivno agresivni obrazac ponašanja kada pokušavate da izrazite ono što želite, dok drugi to ne smatraju naročito važnim. Stoga je važno naučiti kako da budete više uporni kada se izražavate. Samo pokušajte da budete pošteni i poštovani, a drugi će početi da razmatraju i vaše mišljenje. Shvatite da je moguće biti direktan bez povrede tuđih osećanja. Izbegavajte da igrate igru okrivljavanja i pokušajte da izrazite svoja prava osećanja na pozitivan način.

8. Razumeti važnost sukoba

Da biste naučili kako da prestanete biti pasivno agresivni, morate da shvatite da konflikti nisu neuobičajeni i da vam mogu pomoći da naučite nešto novo. Ponekad ljudi veruju da imaju nesuglasice, ali ti sukobi obično nisu ništa drugo do nesporazumi koji se lako mogu razjasniti. Vaš fokus treba da bude na tome da diskusije u kojima učestvujete budu pozitivne i konstruktivne. Kada to shvatite, vi ćete biti u boljoj poziciji da napravite kompromise i pomognete da nastane tzv. „vin-vin“ rezultat. Ideja je da preuzmete kontrolu nad stvarima umesto da dozvolite da vaše pasivno agresivno ponašanje utiče na eskalaciju problema.