STRADALNA STRAST

Pijanstvo rađa sve pogubne strasti – svi prestupi većinom se vrše u pijanom stanju. Oni koji žele da se izbave od ove pogubne strasti treba usrdnom molbom da pribegavaju Gospodu, koji je lekar duše i tela.

 

Često mnogi domaćini naivno misle da ukoliko naprave bogate gozbe za svoje prijatelje, da time čine neko dobro delo, neku „zadužbinu“. Međutim, takvi domaćini svojim razmetanjem samo navlače na sebe greh.

pijanstvo

Oni su nalik na cara Iroda, koji je pirovao u pijanstvu i prejedanju, a pir mu se završio preljubom i ubistvom. Car Irod je i učinio preljubu sa svojom snahom, jer se opio. U pijanstvu je naredio da se odseče glava Jovana Preteče.

Neki filosof je rekao jednom: Loza rađa tri grozda, tj. tri čaše vina. Prva je za zdravlje čoveka, druga za veselje, a treća je za pijanstvo.

Mnoge su nedaće pijanstva. Pre svega, vino muti mozak i pomračuje um. Pijanica ne zna šta govori i šta radi. On se ne usteže ni od čega, ni od najsramnijih reči i dela. Pijanica ne zna da čuva tajnu, on se lako raspaljuje pohotom i postaje sličan životinjama.

Pijanstvo je izvor jarosti, rasprava i svađe. Pijanac je prgav, a ponekad i krvavi ubica. Pijanstvo podriva zdravlje, telesno i duševno. Ono navodi na rasipanje imanja do prosjačkog štapa.

Već je mudri Solomon u Starom zavetu osudio ovaj porok, a u Novom zavetu piše: „Pijanice neće naslediti Carstvo Božje“ (1. Kor. 6, 10). Ali sve ovo dosad rečeno protiv pijanstva ne znači da mi hulimo na vino, koje je Bog dao čoveku za zdravlje i veselje. Sveti Jovan Zlatousti je rekao da je vino dobro, ali ne i pijanstvo.

Ne treba biti ni protiv ugošćavanja srodnika i prijatelja, koje se vrši iz punoga srca i bratske ljubavi. Ako nema rasipanja, onda takvo ugošćavanje nije zabranjeno, nije grešno. Greh bi bio samo u prejedanju i pijančenju.

U Evanđelju se preporučuje da na Zadušnice spremimo gozbu za sirote i uboge, treba da odnesemo ponude onima u tamnici, slepima i hromima. Za takvu gozbu Hristos je obećao stostruku nagradu na nebu, u Nebeskom Jerusalimu gde će Gospod pozvati na večnu gozbu sve one koji su se pokajali i držali Njegove zapovesti.

Kao vatre treba se bojati ove strasti, od koje je mnogo ljudi stradalo. Pijanica ubija i dušu i telo: od pića sva njegova unutrašnjost izgori i on umre pre vremena, i zbog toga je on isto što i samoubica, pa se kao takav lišava hrišćanskog posmrtnog molitvenog čina i zatrpava se u zemlju kao nerazumna životinja. On ubija i svoju porodicu, trošeći na piće imovinu. A duša njegova baca se u pakao ognjeni, gde će biti plač i škrgut zuba, večni crv i najgušća tama.

Pijanstvo rađa sve pogubne strasti; svi prestupi većinom se vrše u pijanom stanju; srce pijanice je stanište demona. Oni koji žele da se izbave od ove pogubne strasti treba usrdnom molbom da pribegavaju Gospodu, koji je lekar duše i tela, i u svima nevoljama da prose Njegovu pomoć, da češće pohađaju bogosluženje u hramu i čine milostinju siromašnoj braći.