ČESTICE OKO NAS

Jedan od osveživača mirisa koje koristimo u našim domovima su mirisne sveće. One su praktične, jer osim prijatnog mirisa donose nam i bolje raspoloženje. Ipak, one imaju i negativni efekat jer na jedan specifičan način zagađuju naše životno okruženje.

 

Sve češće nalazimo najjednostavnije moguće načine da u svojim domovima uklonimo neprijatne mirise. U njih ubrajamo korišćenje sobnog dezodoransa, osveživača prostorije, aromatične štapiće ili mirisne sveće.

mirisne sveće

Sva ova sredstva koja neutrališu loš miris imaju trenutni efekat, ali njihovo delovanje može da ostavi i trajnije posledice kada je u pitanju zdravlje ljudi. Zbog toga je važno biti oprezan sa svima njima, jer dok čine dobro u jednom smislu, u drugom mogu da naprave nepopravljivu štetu.

Mirisne sveće popularan su osveživač vazduha, jer one osim toga što deluju na to da miris u prostoriji postane svež, utiču i na sveukupnu atmosferu. Sa njima treba biti oprezan, jer one stvaraju opasnost od udisanja prašine i gljivičnih spora. Ovo su utvrdili istraživači sa Univerziteta San Dijego tokom ispitivanja faktora koji doprinose zagađenju u zatvorenom prostoru.

“Naš primarni cilj bio je da shvatimo šta se dešava u kućama u kojima se širi miris iz hemijskih sredstava, koji dovodi do povećanja nivoa čestica u vazduhu, a ujedno stvara nezdrave uslove po zdravlje ljudi, posebno dece”, kaže koautor studije Džon Beletjer.

U svrhu ovog istraživanja, naučnici su instalirali nekoliko monitora koji prate kretanje čestica vazduha u domovima 300 porodica koje žive u San Dijegu. Svaka porodica imala je najmanje jednog pušača i najmanje jedno dete uzrasta 14 godina ili mlađe. Monitori čestica vazduha su postavljeni u prostorije u kojima se puši i u dečije sobe. Za tri meseca, monitori su skenirali čestice veličine između 0,5 i 2,5 mikrometara, koje su dovoljne da uđu u ljudska pluća. Ove čestice uključuju prašinu, proizvode nastale sagorevanjem od kuvanja i mirisnih sveća, kao i gljivične spore.

Do kraja studije, istraživači su utvrdili da je pušenje cigareta najviše doprinelo unutrašnjem zagađenju vazduha. To nije ništa čudno, jer je poznato da pušenje sadrži čestice nikotina i sagorevanja nusproizvoda, za koje se zna da su opasni po zdravlje ljudi i posebno po zdravlje dece.

Termička obrada hrane doprinosi povećanju broja čestica u vazduhu kućnih prostorija, bez obzira na to da li se ta hrana kuva ili prži. U kućama u kojima se dosta usisava i čišti takođe je utvrđeno da ima puno više vazdušnih čestica, a to je zato što ove aktivnosti podižu slegnute čestice vazduha u okolini.

Ovo istraživanje konkretno je utvrdilo da mirisne sveće povećavaju prisustvo čestica u vazduhu i to u velikoj meri. Smatra se da se to dešava zbog činjenice da je većina sveća napravljeno od parafina, koji je proizvod naftnog otpada i pri sagorevanju oslobađa benzen i toluen, inače dve dokazano kancerogene materije. Osim toga, veliki broj mirisnih sveća pravi se sa fitiljom koji sadrži teške metale kao što je olovo, što zauzvrat dovodi do povećanog prisustva ovih metala u vazduhu. Ovde se uzima u obzir i to da se u mirisne sveće dodaju veštačke boje i mirisi, koji obično ispuštaju još više hemikalija u vazduh.

“Cilj našeg istraživanja je da na kraju pronađemo efikasne načine kako bismo promovisali domove bez dima, kao i da otkrijemo sve dobre strategije kako bi došlo do smanjenja izloženosti domaćinstva zagađenjima. Nalazi iz naše studije omogućiće porodicama bolje informisanje o štetnosti različitih hemikalija koje koristimo za svežiji miris prostorija. Naš istraživački tim nastaviće da razvija nove uređaje za praćenje kako bi potrošači mogli da imaju uvid u kvalitet vazduha u njihovim domovima. Time hoćemo da dođemo do svih mogućih načina koji bi smanjili izlaganje nezdravim zagađivačima, posebno kad je reč o deci”, istakao je koautor ove studije Nil D. Klepis.

Ovaj tim savetuje svima koji koriste mirisne sveće da vode računa o njihovom sastavu. U tom smislu, poželjno je upotrebljavati sveće napravljene od pčelinjeg voska, jer ta prirodna supstanca ne emituje čestice koje zagađuju vazduh već ih efikasno neutrališe.