UVID U MENTALNO ZDRAVLJE

Nova studija kompanije Verili pokazuje da pametni telefoni mogu pomoću praćanje glasa korisnika da prepoznaju da li je pa u depresiju. Da li će nam u buduće mobilni telefoni spasavati živote?

 

Nova studija kompanije Verili pokazuje da pametni telefoni mogu pomoću praćanje glasa korisnika da prepoznaju da li je pa u depresiju.

telefoni depresiju

Jasno je da nam podaci iz mobilnih telefona mogu mnogo reći o jednoj osobi. Na primer sa kim se najviše čuje, šta su mu zanimanja, gde se kreće. Zahvaljujući ovim podacima može se napraviti uvid u mentalno zdravlje ljudi prema rezultatima do koje je došlo istraživanje koje se sprovela Alphabet.

Verili kompanija je sprovela istraživanje na uzorku od 600 učesnika. Svaki od učesnika je besplatno preuzeo aplikaciju i koristio je 12 nedelja. Aplikacija je upoređivala 20 različitih vrsta podataka. Najviše se pratio ton glasa korisnika i njegovo kretanje. Rezultati su pokazali da je moguća analiza osećanja na osnovu glasovnog dnevnika.

Lekari smatraju da je važno u ranijoj fazi otkriti depresiju kod sebe ili svog okruženja. Ovo istraživanje je pokazalo da mobilni telefon mogu da ima značajnu ulogu u otkrivanju i suočavanju sa depresijom. Mnogi ljudi ne žele da priznaju da su u depresiji. Mobilni telefon može na jednostavan način da im to dokaže. Sa druge strane, kroz aplikaciju je moguće pomoći ljudima koji su u depresiji ili koji se ka njoj kreću.

Verili kompanija je najavila nova istaživanja na većem i bolje definisanom uzorku kako bi se dobijeni rezultati još jednom proverili.

Izvor: PCpress.rs