TEMA DVOJNOG IDENTITETA KAO PSIHOLOŠKI PROBLEM

Sarićev novi roman „Klobuk“, jednoglasnom odlukom žirija dobio je književnu nagradu „Svetozar Ćorović“ za 2021. godinu na „Ćorovićevim susretima“ u Bileći.

 

Novi roman Petra Sarića „Klobuk“, koji je ove godine objavljen u ediciji „Atlas“ Srpske književne zadruge, predstavljen je u SKZ u Beogradu.

klobuk

Posle uvodnog obraćanja upravnika SKZ, književnika dr Duška Babića, o romanu je govorila dr Marija Jeftimijević Mihajlović, naučni saradnik za srpsku kulturu u Prištini sa sedištem u Leposaviću.

Osvrnuvši se na romane Petra Sarića koji čine dominantan deo njegovog književnog fokusa, ona je, između ostalog, rekla:

– Petar Sarić je od 1972. godine objavio osam svojih romana. Za Petra Sarića se može reći da mu je SKZ na neki način bila talična, odnosno preciznije bi bilo reći da ja SKZ prepoznala vrednost njegove proze i njegovih romana, što uostalom svedoči i današnja promocija. Kada je u pitanju poetika romana Petra Sarića, s pravom se može reći da je on svet svojih romana utemeljio na patrijarhalnoj kulturi i epskoj tradiciji… Petar Sarić je književnik koji se ne libi da prikaže naličje istorije. On vrlo često vrši neku vrstu istorijskog revizionizma, pa preispituje istinu pobednika i istinu pobeđenog, ali se u ovom slučaju oslanja mnogo više i na istorijsku građu i na istorijske dokumente. Ali ma koliko da je prisutna istorijska građa u ovom romanu ona uopšte nije skrenula pažnju sa glavnog toka priče… Drama identiteta je u ovom romanu stavljena u prvi plan.

Roman „Klobuk“ Petra Sarića jednoglasnom odlukom žirija dobio je književnu nagradu „Svetozar Ćorović“ za 2021. godinu na „Ćorovićevim susretima“ u Bileći. U obrazloženju žirija navedeno je da je Sarić romanom „Klobuk“ visoke književne kvalitete svoga dosadašnjeg dela potvrdio izuzetno složenom romanesknom pričom o životu srpskog naroda istočne Hercegovine u drugoj polovini 19. veka.

U romanu se prepliću dva ključna sadržinska toka, pri čemu se jedan odnosi na porodicu glavnog lika u njegovom ranom detinjstvu i otpor srpskog naroda turskoj vlasti, a u drugom se posle fabulativnog preokreta prati život glavnog lika u Stambolu i povratak u Hercegovinu na mesto zapovednika tvrđave Klobuk kraj Trebinja.

– Tema dvojnog identiteta onog dela srpskog naroda koji je silom prešao u islam prvenstveno je postavljena kao psihološki problem iz kojeg se rađa duboki moralni rascep u glavnom liku romana – navedeno je u obrazloženju.

– Klobuk je istorijski utvrđeni grad na hercegovačko-crnogorskoj granici. U njegovom podnožju odvija se porodična drama srpskog življa koji se još nije poturčio, a sa grada Klobuka i od carskog Stambola islamski oblak nadvija se i odvodi odabrane dečake u janičare. Prefinjenim stilom, jezikom kojim vlada nalik čarobnjaku, Petar Sarić pripoveda u isto vreme narodnu i umetničku legendu, koja nam se, na neki način, događa i danas – reči su književnika Dragana Lakićevića o ovom Sarićevom delu.

Autor: Slavica Đukić