BLAGODAT DUHA SVETOG

Starac Pajsije Svetogorac jedan je od najuvaženijih pravoslavnih staraca 20. veka, a ovde nas podučava tome šta je u životu istinska radost.

 

Kroz razgovor sa jednom vernicom, sveti starac Pajsije poručuje nam šta je krajnji cilj duhovne borbe svakog vernika.

istinska radost

Starče, ponekad ne mogu da se radujem, pa pomišljam da možda radost i nije za mene.

Ma šta kažeš? Radost nije za tebe? A za koga je? Za repatog? Jesi li pošašavila. Radost je za čoveka. Bog nije dao tugu; dao je samo radost.

Ali zašto onda, Starče, ne osećam uvek radost?

Kada tvoj um nije u Bogu, kako da osećaš Božiju radost? Zaboravljaš na Hrista, pa ti se um neprestano okreće oko poslova i mašina. Tako se zaustavlja tvoja duhovna mašina. Uključi molitvu i tiho pojanje, pa ćeš da trčiš i kao čigra da se okrećeš oko Hrista.

Samo u Hristu čovek nalazi onu pravu, istinsku radost, jer jedino Hristos daje radost i pravu utehu. Gde je Hristos, tamo su i istinska radost i rajsko likovanje.

Čovek koji je daleko od Hrista, i nema istinsku radost. Može da mašta: „Uradiću ovo, uradiću ono, ići ću tamo, ići ću onamo..“, može da bude poštovan, može da trči po zabavama i da se raduje, ali radost koju oseća ne može da ispuni njegovu dušu. Takva radost je materijalna, svetska, ali materijalna radost ne ispunjava dušu, pa čovek ostaje sa jednom prazninom u srcu. Znaš šta kaže Solomon? „Sagradio sam kuću, zasadio vinograd, napravio baštu, sabrao zlato, stekao sam sve što mi je srce želelo, da bih na kraju shvatio da je sve – taština.“

Svetska radost, pruža nešto vremeno, nešto za ovaj trenutak, ne daje ono što daje duhovna radost. Duhovna radost je rajski život. Oni koji su prošli prvo Raspeće, pa su potom duhovno vaskrsli, žive u pashalnoj radosti. Pasha, Gospodnja Pasha! A posle nastupa Pedesetnica! A kada čovek dođe do Pedesetnice i na njega siđe ognjeni jezik, Duh Sveti, tada se sve završava…

Ove Starčeve reči izražavaju krajnji cilj duhovne borbe svakog vernika, a to je – zadobijanje Duha Svetoga. Kada čovek postane pričasnik bogotvoreće blagodati Duha Svetoga, tada on dostiže stanje oboženja, stanje „beskonačnog savršenstva“.