SVETI ANĐEO BOŽIJI

Reč proiznesena ocem našim Timotejem, patrijarhom Aleksandrijskim, poštovanja dostojnim. On je sastavio ovu reč povodom praznika kojim se slavi arhistratig Mihailo (6. septembra), da bi pokazao veliku milost, darovanu od Boga ljudima.

 

Mir Božji neka siđe na vas, braćo hrišćani. Poslušajte, braćo, što se dogodilo sa mnom, Timotejem, slugom Isusa Hrista.

arhistratig mihailo

Jednom sam se ja uputio ka Svetom životvornom Krstu i grobu Gospodnjem i ka svim svetim mestima, kojima je išao Gospod naš Isus Hristos. I tako sam dospeo u dom svetog Prohora, ljubljenog učenika jevanđeliste Jovana Bogoslova. Posle dugotrajnog traženja, nađoh knjigu koju je Pohor napisao.

U toj čudesnoj knjizi ja pročitah sledeću veliku utehu Jovana Bogoslova:

Jednom sam išao u pratnji angela Božijeg koji mi je objašnjavao nebeske tajne o ljudima. I čujem tada šum, sličan šumu mnogih voda koje padaju sa velike visine. Kada sa angelom dođoh bliže, videh tada ogromno jezero i strašni kazan pun nepokajanih grešnika. Ja upitah moga pratioca: „Objasni mi, zašto je ta jama toliko duboka?“ Ugledao sam ognjenu lavu sa velikim dimom, ona je ključala i sa hukom se podizala na trista metara u visinu, i nekakvi crvi, veličine zmije, gmizali su po telima grešnika u tom jezeru-bezdanu. „Oče Jovane, prijatelju Božji, mučenje koje sada gledaš, strašnije je od svake kazne. Ovo jezero može da primi u sebe sav svet, dubina je njegova beskonačna, zmije i crvi koji grizu tela grešnika brane im da se spuste u dubinu jezera tokom trista dana, a zatim im zabranjuju da se podignu sa dna uz pomoć kolca za koji grešnici kao da su privezani.“ I Jovan gorko zaplaka zbog pogibije grešnika. „Ne plači, oče Jovane, prijatelju Božji, ne plači. Uskoro ćeš ugledati veliku radost, zahvaljujući arhangelu Božjem Mihailu. „Velika je ljubav Božja prema arhangelu Božjem Mihailu“. Tada ugledah u čudesnoj lepoti samog arhistratiga Mihaila u neobičnoj lađi od heruvima i serafima, u pratnji mnogih angela i svetih, velikih proroka i mučenika, kako se približavaju ognjenom jezeru. Svi su oni ukrašeni neopisivom lepotom. Tako se arhangeli približiše grešnicima, predatim na mučenje. Istog časa ugasi se oganj, plamena lava prestade da se podiže, životinje se izgubiše. Kada se sve utiša arhangel Mihailo potopi svoje desno krilo u jezero, izvede ih na čvrstu zemlju. Zatim on ponovo spusti to isto desno krilo po drugi put i izvadi iz jezera još više duša nego prvi put. Tada heruvimi i serafimi padoše ničice pred njim i stadoše da ga mole da i treći put potopi krilo. On uputi svoj dobri molitveni glas ka Gospodu, prinese molbe za spasenje i pogruzi svoje krilo i treći put u jezero i izvadi na svom milosrdnom krilu još veće mnoštvo duša. Tada angeli i sveti, uzevši ih, omiše te duše vodom blagodati i pomazaše ih mirom radosti i postaviše ih redom pred licem Božjim: toga časa iza zavese Gospodnje izađe glas koji reče: „Zastupništvo arhangela Mihaila i Majke Moje, Presvete Deve i svih mojih angela izabranih, koji su na zemlji ispunili volju Oca Moga, uvedi duše u raj blaženstava, večnosti i pokoja“.

Pri ovom dirljivom prizoru sveti Jovan se udivi sastradavanju Mihaila arhangela. Anđeo mu reče: „Znaj Jovane, prijatelju Božji, da se čudo koje si ti video, ponavlja svake godine 6. septembra (19.) na dan praznovanja u čast arhangela Mihaila, jer ga je Svevideći Bog odredio za vođu nebeske vojske zbog velike pobede koju je on izvojevao nad silama satane“.

Kada su Judejci nepoštedno prikovali Spasitelja na krst, arhangel Mihailo bio je toliko ogorčen time, da su nebo i zemlja potamneli, ne mogavši da podnesu njegovu veliku tugu i žalost. Kada je Spasitelj ustao iz groba, on je odvalio kamen, doneo blagu vest ženama-mironosicama, i zadržao satanu, oduzeo mu ono što je imao. Bog je darovao ahrangelu Mihailu veliku silu i vlast, da čak spasava one koji prebivaju u mukama. Gospod ga je proglao vođom nebeskih sila i dopušta mu da svake godine 6. septembra izvozi lađu od heruvima i serafima, da se u pratnji svetih angela približava dušama osuđenim na mučenje. Arhangel Mihailo pomaže da se spasu oni koji su činili milostinju u ime njegovih mučenika ili svetih – Arhistratig Mihailo predstoji za one koji su pretrpeli žalost i stradanje za ime Gospodnje i zauvek ih oslobađa od kazne. Arhangel Mihailo neće prestati da dejstvuje na dan 6. septembra do skončanja sveta. Toga značajnog dana, 6. septembra, on pada preklonivši kolena, pred zavesom Božjom, klanjajući se ničice i moli se za duše koje se nalaze u strašnim mukama sve dotle dok Bog ne pomiluje ljude i sve koji žive na zemlji. Šestog septembra svi angeli skupljaju se oko Mihaila i zavese Božje. Po blagoslovu Boga Svedržitelja, arhangel Mihailo prilazi odeven u odeždu blagosti i milosrđa, i navešćuje svima da se Bog umilostivio nad svetom i podario ljudima razum veselja.

Ti si video sada, Jovane, kako će biti srećan onaj čovek koji učini delo milosrđa u ime arhengela Mihaila, isto kao i onaj koji se potrudi da prepiše ovu knjigu, gde se nalazi taj opis, i ako bude čitao reči ove povesti ili prinese na dar crkvi ovo sveto kazivanje, ili ko postavi sveću ili upali svetilnik, kandilo ili tamjan, učini kakav častan prinos u ime arhengela Mihaila, toga on neće zaboraviti i nagradiće blagočestivog. Ako neko ukaže Milostinju siromašnima, prema svojim moćima, a nakon smrti, zbog svog grehovnog života, bude bačen u pakao, tada Gospod neće zaboraviti njegovo dobro i posredstvom arhangela Mihaila spasiće njega. Ako neko poželi da zapiše ove reči, tada ovaj zapis treba čuvati u kući u čistoti i tada tome čoveku u dom neće ući ni rana ni glad, ni drugo što slično; ni metak, ni zmija, nikakva vražja sila neće moći da naudi čoveku ili domu njegovom: ni crv, ni skakavac, nikakav gmizavac neće moći da nanese štetu vrtu i bašti njegovoj. Ovaj mali zapis biće njemu kao oružje i štit koji će ga ograditi od svih nevolja. Nikakav protivnik neće se približiti kroz njih, jer je sila ovih reči velika i čudesna. Neka vas čuva Gospod i arhistratig Mihailo!

Evo šta mi je ispričao sveti anđeo Božji. „Zatim me je odveo na goru Eleonsku, a onda, ostavivši me, uzašao na nebo. Ja sam se mnogo udivio i proslavio Boga i arhistratiga Mihaila“.

Takva je priča koju sam našao u domu Prohora, učenika Jovana Bogoslova. Sada čuvši veliko otkrovenje jevangeliste Jovana Bogoslova, mi ne treba da zanemarujemo naše spasenje, ne prestajući da se trudimo u molitvi, bdenju, kolenopreklonjenju, i da činimo, ne slabeći u dobrodetelji, milostinju u ime Hrista i u ime arhistratiga Mihaila, da bismo izbegli večne muke i našli milost u Boga. Ako ti želiš da se zaštitiš od svih nedaća i iskušenja, ako želiš da trpezu svoju učiniš blagoslovenom, tada napiši po svim uglovima svoga doma, kako unutrašnjim tako i spoljašnjim, ime arhistratiga Mihaila, i blagodat i milost Božja sići će na trpezu u ime arhistratiga Mihaila. Amin.

MOLITVA SVETOM ARHANGELU MIHAILU
SVETA MOLITVA NA POMOĆ

GOSPODE BOŽE VELIKI CARE BESPOČETNI, POŠALjI GOSPODE ARHANGELA SVOGA MIHAILA U POMOĆ RABU SVOME (IME-IMENA) OGRADI ME OD NEPRIJATELjA VIDLjIVIH I NEVIDLjIVIH.

O GOSPODNjI ARHANGELE MIHAILE, IZLI MIRA BLAGOGA NA RABA SVOGA (IME-IMENA). O GOSPODNjI VELIKI ARHANGELE MIHAJILE DEMONA SKRUŠITELjU, ZAPRETI SVIM NEPRIJATELjIMA KOJI SE PROTIV MENE BORE; SATVORI IH KAO OVCE I SOKRUŠI IH KAO PRAH PRED LICEM VETRA.

O GOSPODNjI VELIKI MIHAILE ARHANGELE ŠESTOKRILATI, PRVI VOJVODO NEBESKIH SILA HERUVIMA I SVIH SVETIH O ČUDESNI ARHANGELE MIHAILE ČUVARU NEIZREČENI, BUDI MI NA POMOĆI U SVEMU, U UVREDAMA, U TUGAMA, U PUSTINjAMA, NA RASPUĆIMA, NA REKAMA I NA MORIMA.

TIHO PRISTANIŠTE SPASI ME VELIKI ARHANGELE MIHAILE OD SVAKE PRELESTI ĐAVOLSKE, UVEK ME ČUJ GREŠNOG RABA SVOG (IME-IMENA) KOJI TI SE MOLI I PRIZIVA IME TVOJE SVETO, POŽURI MI U POMOĆ ČUJ MOJU MOLITVU.

AMIN