VAŽNA JE DOBRA PRIPREMA

Peć na pelet skoro da radi automatski, ali je pre svega ložište kao i svako drugo, zahteva čišćenje, nadzor i punjenje pri radu, barem jednom, do dva puta tokom 24 časa.

 

Poslednjih desetak godina sve je veći broj domaćinstava koja su prešla sa drva i uglja na najekonomičnije čvrsto gorivo, drveni pelet.

peć na pelet

Bilo da se radi o briketima ili sitnom peletu, svi se prave od mlevenih presovanih ostataka drveta, pri gorenju daju vrlo malo pepela, ne zagađuju okolinu dimom i imaju veliku kalorijsku iskoristivost. Tona peleta može da zameni i do 3,5 metara drva.

Peć na pelet skoro da radi automatski, ali je pre svega ložište kao i svako drugo, zahteva čišćenje, nadzor i punjenje pri radu, barem jednom, do dva puta tokom 24 časa.

Zašto je od izuzetne važnosti pravilno održavati peć, kako birati pelet i koliko je zahtevan ovaj vid grejanja, otkriva majstor za održavanje pelet peći Zoran Nikolić.

Od dimnjaka do pepeljare

Pre svega, mora se uzeti u obzir da kada se grejete na čvrstu ogrev, ne može sve da radi automatski, na dugme, koliko god peć bila moderna i opremljena.

Majstor Zoran nam napominje: Ljudi često zaborave da nisu više na centralnom grejanju na gas ili struju, da nije dovoljno samo izručiti džak peleta u peć i zaboraviti na nju. Peć se mora makar povremeno nadzirati a čišćenja se obavljaju na nedeljnom, mesečnom i stručnom godišnjem nivou.

Takođe, važno je pred grejnu sezonu očistiti i dimnjak i redovno prazniti ga od nakupljenog pepela. Čišćenje pepeljare gorionika, treba čistiti što češće.

Dnevno čišćenje

U dnevno čišćenje spadaju:

  • Pražnjenje pepeljare kotla.
  • Otklanjanje naslaga pepela u donjem delu ložištu ako ih ima.
  • Čišćenje ložišta u kome sagoreva pelet.
  • Usisavanje oko cevi grejača.
  • Čišćenje komore gde se postavlja ložište.
  • Čišćenje pepela u turbulatorima: pomerati ručicu gore dole. Ručica podiže i spušta spiralne turbulatore koji su smešteni u cevima termičkog izmenjivača, tako da pepeo koji se tu nagomilao padne u donju pepeljaru. Čišćenje se može vršiti i u toku rada peći.

Nedeljno i mesečno održavanje

Nedeljno čišćenje podrazumeva:

1-Pražnjenje donje pepeljare i usisavanje uglova i detaljno čišćenje te komore.

2-Četkom za čišćenje, očistiti kanale iznad ložišta.

Provera turbulatora kao kod dnevnog čišćenja.

Mesečno čišćenje:

Čišćenje rezervoara za pelet ( usisavanje prašine na dnu koja se nagomilava iz džakova peleta).

Provera prohodnosti dimovodnih cevi ( preporuka je čišćenje na 2-3 meseca, otvaranjem poklopca gde je početak dimovodne cevi kod kotla i usisavanjem pepela, a jednom u 3 meseca čisti se i ulaz dimovodne cevi u dimnjak.

Šta sve podrazumeva godišnje čišćenje, a da to niste već uradili?

Tokom ovog procesa, primenjuje se kompletna dijagnostika kako bi se osiguralo da svaka komponenta funkcioniše. Majstor Zoran nam pojašnjava- Kompletno rastavim peć i proveravam sve komora za sagorevanje koje se nalaze unutar peći i nisu dostupne za redovno održavanje, sistem odvoda dima i pažljiva provera njegove zaptivenost.

Peć, izmjenjivači toplote, prostor za sagorevanje, ventilator i spremnik za pelet se takođe čiste za vreme godišnjeg servisa koji traje 2-3 h. Potom se peć pali, precizno podešava i proverava njena efikasnost.

Kako radi ispravna i podešena peć?

Vrlo je važno ispratiti, kako sagoreva pelet tj izgleda formiran plamen u peći. Ako peć u potpunosti dihtuje, ne gubi nigde vazduh, plamen će se uvek jako razgoreti, goreti sasvim pravo, bez opadanja, tinjanja i savijanja. Ovo je najoptimalniji način rada, objašnjava nam majstor Zoran.

Još jedan važan pokazatelj rada peći ali i kvaliteta peleta je dim iz dimnjaka, koji u idealnom slučaju se ne vidi, imate samo jaru i paru koja izlazi a dopušten je i beli dim. Crni dim, nije dobar znak, to ne sme da se dešava niti da potraje duže od par sati, u suprotnom pozovite majstora.

Šta je najbolji pelet?

Na našem tržištu imamo široku ponudu peleta od različitog drveta, na osnovu čega varira i cena. Ipak majstor Zoran nas upozorava: Proizvođači su vrlo nedosledni po pitanju kvaliteta, niko vam ne može garantovati da ćete u istoj isporuci imati pelet jednakog kvaliteta u svakom džaku.

Opšte pravila kad proveravate sitan pelet je:

  • da je što svetlije boje
  • što manje je tačkast
  • treba da bude čvrst pod prstima, da se ne kruni i ne pretvara u prašinu
  • da ne bude pretvrd, jer se od njega formira čep, gnezdo u spremniku, opterećujete nepotrebno gorionik

Piše: Jasna Drenovac