PUT KA TOTALITARIZMU

Prof. dr Matijas Desmet govorio je o tome koliko hipnoza mase utiče na jedno društvo u celini.

 

U procesu formiranja mase samo 30% ljudi je zapravo hipnotisano. Iako izgleda da ih ima više, zapravo je samo 30% njih hipnotisano i slepo prati instrukcije. Zatim je tu drugih 30-40% koji nikad ne idu suprotno mejnstrimu, jer osećaju da je to preteško i preopasno. I postoji 20-30% ljudi koji nisu hipnotisani, koji žele da govore i učine nešto.

hipnoza mase

Ni u totalitarnim društvima kao nacističkoj Nemačkoj ili Sovjetskom Savezu procenat istinski totalitarnih ljudi nije bio veći od 20%.

U eksperimentima Solomona Asch-a nakon Drugog svetskog rata ljudi su podeljeni u grupe od po 8 i trebalo je da odgovore koje od tri paralelne linije iscrtane na papiru su iste dužine. I slep čovek bi video da su prva i treća, toliko je očigledno bilo. Ali nakon što su prvih 7 ljudi (koji su radili za Asch-a) svi dali pogrešan odgovor, u 75% slučajeva ljudi su davali pogrešan odgovor. Neki iz ubeđenja, neki jer nisu hteli da se protive narativu.

Ako bi se oni ljudi koji su spremni da govore i čine nasuprot narativu ujedinili, verovatno bi privukli onih 30-40% koji se ne usuđuju da to učine i to bi značilo kraj formiranja mase”.

“Još jedna tipična karakteristika formiranja mase je da je sva frustracija i agresija koja je postojala pre formiranja mase, sada usmerena i kanalisana na ljude koji nisu u procesu formiranja mase.”

“Ako masa uspe da ućutka ljude koji nisu u procesu, masa će krenuti da vrši zločine prema pripadnicima mase.

I zato je najvažnija stvar koju možemo uraditi da nastavimo da govorimo. Ovo stalno ponavljam: Formiranje mase je primer hipnoze, a hipnoza radi kroz glas. Totalitarni lideri počinju svaki dan sa 30 minuta propagande, da bi održali ljude u narativu. I suprotno je, takođe, istina: Ako postoje disidentski glasovi, koji kontinuirano govore suprotno, tada će hipnoza postati manje duboka. I zato ne treba da prestanemo da govorimo. To je najvažnija stvar koju možemo uraditi.