MUDROSTI I POUKE

Cenjeni duhovni otac u čitavom hrišćanskom svetu, prepodobni Jovan Lestvičnik, govorio je, između ostalog, o duhovnim lekarima i pastirima.

 

Među brojnim mudrim poukama koje je Jovan Lestvičnik ostavio neke govore o duhovnim lekarima i crkvenim dužnosnicima.

o duhovnim lekarima

Istinski pastir je onaj ko može da pronađe propale slovesne oce i da ih ispravi svojom nezlobivošću, staranjem i molitvom.

***

Duhovni lekar je onaj ko je stekao i telo i dušu slobodne od svake bolesti i kojem nije potreban više nikakav lek od drugih.

***

Učiteljima ne dolikuje da predaju pouke ispisane iz dela drugih, isto kao što ni slikarima ne dolikuje da prave samo kopije tuđih crteža.

***

Dobar kormilar spasava brod; i dobar pastir će oživeti i isceliti bolesne ovce.

***

Neka pastir kao kamenom gađa strašnom rečju one ovce koje zbog lenjosti ili stomakougađanja zaostaju za stadom; jer je i to svojstvo dobrog pastira.

***

Kad tama i noć strasti padnu na pastvu, ti svog psa, odnosno um, postavi da stalno stražari Bogu; jer nije nelogično smatrati razum za ubicu misaonih zveri.

***

Velika je sramota za nastavnika da se moli Bogu da poslušniku daruje ono što sam još uvek nije stekao.

***

Duhovni lekar treba potpuno da se oslobodi i samih strasti kako bi u slučaju potrebe mogao da se pravi da ima neku od njih, naročito gnev. Ako, pak, nije potpuno odbacio strasti neće moći bestrasno da stavlja na sebe njihove maske.

***

Video sam da konj, ukroćen, ali ne do kraja, ide mirno, dok ga čvrsto drže na uzdi, a čim ih jahač malo popusti, konj ga zbaci. Ova priča pre svega ukazuje na dve strasti; oni koji žele da ispitaju, neka ispituju s naporom.

***

Duhovni lekar spoznaje datu premudrost od Boga kad uspe da isceli strasti koje mnogi nisu mogli da izleče. Nije dostojan divljenja onaj učitelj koji je sposobne mladiće načinio znalcima; već onaj koji je neuke i tupe učinio razumnima i doveo do savršenstva. Umeće jahača se pokazuje i hvali kad i na lošim konjima pobede svoje protivnike i sačuvaju konje.

***

Ako si od Boga dobio dar da predviđaš bure, očigledno ih najavljuj onima koji se nalaze u istom brodu s tobom. Ako to ne učiniš bićeš kriv za brodolom, zato što ti je s punim poverenjem predat na upravljanje.

***

Viđao sam lekare koji nisu upozorili bolesnike na uzroke pojačavanja bolesti i koji su tako postali krivi zbog mnogog truda i nevolja, i bolesnika, i svojih.

***

Istinskog pastira će pokazati ljubav; jer je Veliki Pastir zbog ljubavi predao Sebe na raspeće.

***

Ražalosti izvesno vreme onoga ko ima neki nedug, da se ne bi ukorenio u njemu ili da ne bi umro od prokletog ćutanja. Mnogi su ćutanje krmaroša smatrali za znak srećne plovidbe dok nisu udarili o kamen. Čujmo šta veliki Pavle piše Timoteju: nastoj, kaže on, u vreme i nevreme. Kad kaže vreme, on po mom mišljenju označava vreme u kojem oni koji bivaju razobličieni dobrodušno podnose razobličenje; a nevreme, kad ih ono žalosti. Jer izvor ne prestaje da lije svoje struje ni onda kad nema nijednog žednog.

***

Ne može krmaroš sam, bez pomoći brodskih služitelja, da spasi brod. Ne može lekar da isceli bolesnika ako ovaj ne ubedi lekara molbom i pokazivanjem rana s punim poverenjem. Oni koji su se postideli lekara izazivali su gnojenje svojih rana; a mnogi su često i umirali.

***

Kad ovce pasu pastir neka ne prestaje da koristi sviralu reči, a posebno kad ih obuzima san; jer vuk se ničega ne boji toliko kao zvuka pastirske svirale.

***

Pastir ne treba uvek nerazumno da se smirava pred potčinjenima; ali ne treba uvek ni da se preuznosi nerazumno ugledajući se u oba slučaja na apostola Pavla. Gospod često zatvara oči potčinjenih da ne vide mane predstojatelja; a kad sam predstojatelj počinje da im govori o svojim manama, rađa u njima neverje.

***

Nije svojstveno za lava da napasa ovce; ni za onoga ko je još uvek strastan nije bezbedno da bude rukovodilac drugih strasnih.

***

Nelogično je videti lisicu među kokošima; ali je još nelogičnije videti gnevnog pastira. Jer lisica ubija kokoši, a ovaj zbunjuje i usmrćuje razumne duše.

***

Pazi, ne budi prestrog za sitna sagrešenja; inače se nećeš ugledati na Boga.

***

Neka Bog bude i tvoj rukovodilac i nastavnik. Neka te On poučava kao najizvanredniji vladar, u svim tvojim unutrašnjim i spoljašnjim dejstvima, i pred Njim odsecaj svoju volju, pa ćeš biti bez brige, vodiće te samo Njegova ruka.

***

Onaj ko je zaista stekao milost od Boga neprimetno može da čini dobro bolesnima imajući tako dve koristi, i sebe čuvajući nepovređenim od rđe slave, i pomilovane navodeći da uznose blagodarenje Jedinom Bogu.

***

Sramota je da se pastir plaši smrti; jer se za samo monaško poslušanje kaže da je ono odsustvo straha od smrti.

Izvor: Pravoslavie.ru