MANJAK JE PROBLEM

Istraživači su otkrili da je nastanak bolesti nealkoholne masne jetre i nealkoholnog steatohepatitisa uzrokovan nedostatkom proteina mitofusin 2.

 

Bolest nealkoholne masne jetre (Non-alcoholic fatty liver disease, skr: NAFLD) jedno je od najčešćih oboljenja u razvijenim zemljama. Statistički podaci pokazuju da oko 25 posto svetske populacije pati od ove bolesti.

mitofusin 2

Kao što joj i samo ime kaže, bolest nealkoholne masne jetre nije uzrokovana preteranom konzumacijom alkohola. Karakteriše je previše masti koja se skladišti u ćelijama jetre. Pacijenti sa dijagnozom NAFLD izloženi su velikom riziku od razvoja nealkoholnog steatohepatitisa (NASH), odnosno oblika zapaljenske bolesti masne jetre koja može dovesti do ciroze ovog organa.

U novoj studiji objavljenoj u časopisu Cell, multinacionalni istraživački tim otkrio je mitohondrijski protein koji bi mogao biti ključ za lečenje NAFLD. Ovaj protein, koji se zove mitofusin 2, ima smanjene vrednosti kod biopsije jetre pacijenata koji pate od nealkoholnog steatohepatitisa. Koristeći eksperimentalni model miša, istraživači su otkrili da manjak mitofusina 2 dovodi do razvoja simptoma ove bolesti i raka jetre.

Bolest nealkoholne masne jetre i nealkoholni steatohepatitis

Bolest nealkoholne masne jetre je medicinski termin koji se koristi za označavanje stanja u kojem ljudi bez konzumiranja alkohola imaju previše masti u jetri. NAFLD obično ne pokazuje nikakve simptome, a njen tačan uzrok još uvek nije poznat. Međutim, stručnjaci veruju da određeni faktori rizika doprinose njenom razvoju.
To su:

 • Visok nivo holesterola i triglicerida
 • Hipopituitarizam (slabije aktivna hipofiza)
 • Hipotireoza (smanjen rad štitne žlezde)
 • Metabolički sindrom
 • Gojaznost (posebno pojava prekomernog sala na stomaku)
 • Sindrom policističnih jajnika
 • Apneja tokom spavanja
 • Dijabetes tipa 2

Za bolest nealkoholne masne jetre trenutno nema efikasnog leka, a lečenje obično uključuje upravljanje telesnom težinom koje mora da bude praćeno pravilnom ishranom i redovnim vežbanjem.

Nealkoholni steatohepatitis je ozbiljno i agresivno stanje koje je rezultat NAFLD. Kod nekih pacijenata sa dijagnozom NAFLD višak masnoće u jetri uzrokuje upalu koja potom izaziva oštećenje i cirozu. Ako se ne leči, ciroza može dovesti do nakupljanja tečnosti u stomaku, oticanja vena u jednjaku, raka jetre i prestanka rada jetre u krajnjem stadijumu.

Kao i NAFLD, postoje faktori rizika povezani sa razvojem nealkoholnog steatohepatitisa. To su:

 • Oksidativni stres zbog neravnoteže između antioksidanata i slobodnih radikala
 • Proizvodnja i oslobađanje upalnih proteina
 • Nekroza jetrenih ćelija
 • Upala nastala usled masnog tkiva
 • Neravnoteža mikrobioma creva

Povišeni nivo jetrenih enzima obično ukazuje na prisutnost povrede ili upale jetre. Od pacijenata, posebno onih koji imaju prekomernu težinu ili su samo gojazni, često se traži da budu podvrgnuti daljem pregledu ne samo radi potvrđivanja NAFLD, već i radi razlikovanja ovog stanja od NASH.

Mitofusin 2 je potencijalno terapijsko sredstvo za lečenje NAFLD

Prema istraživačima, mitohondrijski protein mitofusin 2 može da pruži zaštitu od bolesti jetre ako je prisutan u odgovarajućoj meri. Ova hipoteza je dodatno učvršćena kada su biopsije jetre kod pacijenata sa dijagnozom NASH pokazale smanjene nivoe mitofusina 2.

Koristeći model miša, istraživači su potvrdili smanjenje mitofusina 2 kod miševa sa NASH. Takođe su otkrili da je jetra sa smanjenim vrednostima mitofusina 2 uzrokovala upale, nagomilavanje trigilcerida, fibrozu i rak jetre kod životinja.

Istraživači su objasnili da se mitofusin 2 vezuje za fosfatidilserin (PS), lipidnu komponentu ćelijskih membrana, i izvlači ga iz membranskih domena, omogućavajući tako transfer PS u mitohondrije i sintezu fosfatidiletanolamina (PE), molekula koji pomaže da se proteini membrana pravilno sagrade kako bi se osiguralo njihovo funkcionisanje.

Međutim, kada je nivo mitofusina 2 nizak ili nedovoljan, utiče se na prenos PS i sintezu PE, što izaziva razvoj simptoma NASH i raka jetre. Ovo sugeriše da su bolest nealkoholne masne jetre i nealkoholni steatohepatitis uzrokovani nedostatkom proteina mitofusin 2.