ŠTA JE EVROPA?

„Aj, braćo moja, zar vi svi to ne vidite? Zar vi svi niste osetili mrak i zločin koji nosi antihrišćanska Evropa na svojim leđima?“ – vapi sveti Justin Ćelijski.

To su pohota i pamet. Oboje čovečije: čovečja pohot i čovečja pamet. A to dvoje oličeno je u papi i u Luteru.

antihrišćanska evropa

Šta je dakle Evropa?

Papa i Luter.

Zasićene ljudske pohote do vrhunca, i zasićene ljudske pameti do vrhunca. Evropski papa je ljudska pohota za vlašću. Evropski Luter – ljudska rešenost da sve objasni svojom pameću.

Papa kao vladar sveta i naučnik kao vladar sveta.

To je Evropa u suštini svojoj, bitno i istorijski. Jedno označava bacanje čovečanstva u vatru, a drugo označava bacanje čovečanstva u vodu. A oboje – odvajanje čoveka od Boga. Jer jedno znači negiranje vere a drugo – negiranje Crkve Hristove. Tako dejstuje u telu Evrope zli duh evo nekoliko vekova.

Ko može isterati taj opaki zli duh iz Evrope?

Niko osim Onoga koji je crvenim slovom obeležen u istoriji roda ljudskog kao jedini Izgonitelj demona iz ljudi. Vi pogađate na koga mislim. Mislim na Gospoda Isusa Hrista, Mesiju i Spasitelja sveta, od Deve rođenog, od Jevreja ubijenoga, od Boga vaskrsloga, od vekova potvrđenoga, od nebesa opravdavanoga, od Anđela proslavljenoga, od Svetitelja posvedočenoga, i od praotaca naših usvojenoga.

Dok se Evropa držala Hrista kao Sunca pravde i Njegovih Apostola, Mučenika, Svetitelja i bezbrojnih Ugodnika i Pravednika, dotle je ona ličila na trg osvetljen sa stotine i hiljade sijalica, velikih i malih. Ali kad su ljudska pohota i ljudska pamet udarila po tome Hristu kao dva strašna vetra, sijalice su se pogasile pred očima ljudi i mrak je ovladao trgom kao mrak u podzemnim hodnicima krtice.

Po pohoti ljudskoj svaki narod i svaki čovek traži vlast i slast i slavu, podražavajući papi rimskom.

Po pameti ljudskoj svaki narod i svaki čovek nalazi da je najpametniji i svega blaga zemaljskoga najzaslužniji.

Kako da ne budu ratovi među narodima i ljudima? Kako da ne bude ludila i besnila kod ljudi? Kako da ne bude boleština i suše i poplave i čireva i sušice i revolucije i ratova? Mora sve to da bude, kao što mora gnoj da izlazi iz zagnojene rane, i kao što mora da se širi gadan miris od nagomilane nečistoće.

Papizam se služi politikom, jer tako se samo dolazi do vlasti. Luteranizam se služi filosofijom i naukom, jer tako misle doći do pameti.

Tako je pohota digla rat protiv pameti i pamet protiv pohote. To je nova vavilonska kula, to je Evropa. Ali je u naše vreme ustalo novo pokolenje evropsko, koje je venčalo pohotu i pamet u ateizmu a odbacilo papu i Lutera. Sad niti ko skriva pohotu niti hvali pamet.

Ljudska pohota i ljudska pamet venčani su u naše dane i stvoren je jedan brak koji nije ni katolički ni luteranski, nego očigledno i javno satanski.

Današnja Evropa nije više ni papska ni luteranska. Ona je izvan toga i van toga. Ona je skroz zemaljska, i bez želje da se penje na nebo ni sa pasošem nepogrešivog pape niti pak uz lestvice pameti protestantske. Uopšte odriče se putovanja iz ovoga sveta. Želi da ostane tu. Želi da joj bude grob gde i kolevka. Ne zna za drugi svet. Ne oseća ozon nebesni. Ne vidi u snu Anđele i Svetitelje. Za Bogorodicu ne može da čuje. Razvrat ga utvrđuje u mržnji protiv devičanstva.

Sav je trg u mraku. Sve su sijalice pogašene. Aj, kakav užasan mrak! Brat bratu zariva mač u grudi misleći neprijatelj je. Odriče se otac sina i sin oca. Vuk je vuku verniji prijatelj nego čovek čoveku.

Aj, braćo moja, zar vi svi to ne vidite? Zar vi svi niste osetili mrak i zločin antihrišćanske Evrope na svojim leđima?

Hoćete li uz Evropu ili uz Hrista?

Hristos je život. Izaberite život da živi budete na vek.

Ava Justin Popović