DESPERADO

desperado

Podne je, glavnom ulicom odjekuju hici,
znak da počinje lov na čoveka van zakona –
opasnijeg čak i od varijante drakona,
pravog minskog polja u ljutoj šahovskoj bici.

Postaje vraški vruće, na nebu peče zvezda.
Ovo je jedan pitom gradić, ponos Zapada,
nenaviknut da trpi teror tog desperada.
Može li stari šerif uljeza da obuzda?

Zbog njega su uznemirene i ljupke dame.
Krenu sav Litl Rok da brani čast, nasta gungula –
protivnik je gadan k’o otrovna tarantula.
Diže se dim – on negde nesta – na kraju drame.

Ukleti desperado dijaboličnog sveta –
pesmu smrti peva dok luduje sred soneta!