UČINITE IZVESTAN KORAK KA MIRU

Indijski vođa Mahatma Gandi napisao je pismo Adolfu Hitleru decembra 1940. u kojem mu se obraća kao prijatelju, jer neprijatelja nije imao.

 

Evo šta Gandijevo pismo saopštava Adolfu Hitleru:

pismo hitleru

24. decembar, 1940.

Dragi prijatelju, To što Vas oslovljavam kao prijatelja, nije formalnost. Ja nemam neprijatelje. Ja sam se tokom poslednje 33 godine svog života bavio širenjem prijateljstva u celom svetu trudeći se da sprijateljim ljude, bez obzira na rasu, boju kože ili veru.

Nadam se da ćete imati vremena i želje sa saznate kako dobar deo čovečanstva, koji živi pod uticajem ovog učenja o univerzalnom prijateljstvu, gleda na vaše delo. Mi ne sumnjamo u Vašu hrabrost ili posvećenost Vašoj otadžbini, niti verujemo da ste monstrum kako vas opisuju Vaši protivnici. Ali, Vaši vlastiti spisi i izjave, kao i Vaših prijatelja i poštovalaca, ne ostavljaju sumnje da su mnogi Vaši postupci monstruozni i neprihvatljivi za ljudsko dostojanstvo, posebno kad to ocenjuju ljudi poput mene koji veruju u univerzalno prijateljstvo. Takvi postupci su Vaše poniženje Čehoslovačke, nasilje nad Poljskom, i to što ste progutali Dansku. Svestan sam da se u Vašem pogledu na svet ovakva osvajanja vide kao časni postupci. Ali, nas su podučavali od detinjstva da ih vidimo kao činove koji degradiraju čovečanstvo. Dakle, ni u kom slučaju ne želimo uspeha vašem oružju.

Međutim, mi smo u jedinstvenoj poziciji. Suprotstavljamo se britanskom imperijalizmu ništa manje nego nacizmu. Ako postoji razlika, ona je u stepenu suprotstavljanja. Jedna petina ljudske rase stavljena je pod britansku čizmu sredstvima koja ne mogu izdržati kritiku. Naš otpor ovome ne znači nanositi nepravdu britanskom narodu. Mi pokušavamo da ih preobratimo, a ne da ih porazimo na bojnom polju. Naša borba se sastoji u nenasilnom otporu britanskoj vladavini. Ali, bilo da ih preobratimo ili ne, odlučni smo da njihovu upravu učinimo nemogućom nenasilnim odbijanjem saradnje. Ovaj metod je po svojoj prirodi nepobediv.

On se zasniva na saznanju da nijedan osvajač ne može postići svoj cilj bez izvesnog stepena saradnje, voljne ili prisilne, od strane žrtve. Naši vladari mogu imati našu zemlju i tela, ali ne i naše duše. Oni ih mogu imati samo potpunim uništavanjem svakog Indijca – čoveka, žene ili deteta. Istina je da svi ljudi nisu dorasli ovom stepenu heroizma i da prekomerna količina straha može slomiti kičmu otporu, ali argument je izvan svake sumnje. Jer, ako bi se našao dovoljan broj ljudi i žena u Indiji koji bi bili spremni, bez ikakve zle volje prema osvajačima, da polože svoje živote pre nego da se sagnu pred njima, oni bi pokazali put ka emancipaciji od tiranskog nasilja. Pozivam Vas da mi verujete kad kažem da ćete naći neočekivano velik broj ovakvih ljudi i žena u Indiji. Oni su prošli ovu obuku tokom poslednjih 20 godina.

Mi smo pokušavali tokom poslednjih pola veka da oborimo britansku vladavinu. Pokret za nezavisnost nikada nije bio tako jak kao sada. Najmoćnija politička organizacija, mislim na Indijski nacionalni kongres, pokušava da dostigne ovaj cilj.

Postigli smo dosta uspeha nenasilnim sredstvima. Otkrili smo prava sredstva za borbu protiv najorganizovanijeg nasiljau svetu koje predstavlja Britanska imperija. Vi ste toj imperiji bacili izazov. Ostaje da se vidi ko poseduje bolju organizaciju, Nemačka ili Britanija. Mi znamo šta britanska čizma znači za nas i za neevropske narode širom sveta. Ali, mi nikada ne bismo želeli da okončamo britansku vladavinu uz pomoć Nemačke. Mi smo u nenasilju našli silu koja se, ako je organizovana, može bez ikakve sumnje meriti sa svim najmoćnijim snagama nasilja u svetu.

U tehnici nenasilja, kako sam već napomenuo, ne postoji takva stvar kao što je poraz. Ovde je sve „učini ili umri“ bez ubijanja i povređivanja. Ono se može upotrebiti praktično bez novca i očigledno bez pomoći nauke razaranja koju ste vi doveli do takvog savršenstva. Čudi me da niste uvideli da to nije ničiji monopol. Ako ne Britanija, neka druga sila će sigurno poboljšati vaš metod, i potući vas vašim vlastitim sredstvima. Vi ne ostavljate nikakvog nasleđa vašem narodu kojim bi se on ponosio. Ljudi ne mogu biti ponosni deklamujući o surovim delima, ma kako vešto bila planirana. Ja zato apelujem na Vas u ime čovečanstva da zaustavite rat. Vi nećete ništa izgubiti ukoliko biste prepustili sve oko čega se sporite vi i Velika Britanija jednom međunarodnom sudu po vašem zajedničkom izboru. Ako budete postigli uspeha u ratu, to neće dokazati da ste bili u pravu. To će samo dokazati da je vaša moć destrukcije bila jača. A presuda jednog nezavisnog suda će pokazati, koliko god je to ljudski moguće, koja strana je bila u pravu.

Vi znate da sam ja nedavno uputio apel svim Britancima da prihvate moj metod nenasilnog otpora. Ja sam to učinio pošto me Britanci poznaju kao prijatelja, premda sam pobunjenik. Ja sam stranac za Vas i Vaš narod. Ja nemam hrabrosti da vam uputim apel koji sam uputio svim Britancima. Nije stvar u tome da se to ne bi moglo primeniti u istoj meri na vas kao na Britance. Ali moj sadašnji predlog je mnogo jednostavniji jer je praktičniji i prisniji.

U ovom periodu kada srca evropskih ljudi žude za mirom, mi smo suspendovali čak i našu vlastitu mirnu borbu. Da li je previše da tražim od Vas da učinite izvestan korak ka miru tokom vremena koje ne mora značiti ništa za Vas lično, ali koje mora značiti mnogo za milione Evropljana čiji nemi krik za mirom ja čujem, jer moje uši pokušavaju da slušaju ćutnju miliona? Nameravao sam da uputim zajednički apel Vama i gospodinu Musoliniju, koga sam imao čast da upoznam kada sam bio u Rimu tokom moje posete Engleskoj kao delegat na Konferenciji okruglog stola. Nadam se da će on uzeti kao da je ovo, s potrebnim izmenama, upućeno takođe njemu.

Vaš iskreni prijatelj, M. K. Gandi