SVETI ZAŠTITNIK DECE

Velika ikona svetog Nikole koja je stajala na železničkoj stanici u kineskom gradu Harbinu bila je amajlija svima koji su sa te stanice polazili na put ili se sa puta vraćali.

 

Na stanici u kineskom gradu Harbinu u neko ranije vreme Rusi su bili stavili jednu veliku ikonu Svetog Nikole, koja nije tu stajala mnogo godina kada je nekima počela da smeta.

ikona svetog nikole

Pobožni Rusi palili su sveće pred tom ikonom pri polasku na put ili pri srećnom povratku s puta. Na Ruse su se ugledali i sami Kinezi, pa su i oni poštovali tu ikonu i pred njom palili sveće.

Kad su ruski bezbožnici uzeli železnicu u svoje ruke, oni su naredili da se ta ikona sa stanice ukloni. Međutim, tome se usprotive najviše Kinezi govoreći: Šta vam smeta taj dobri starac? On tu stoji tolike godine, mi nismo od njega videli nikakva zla. Ne damo da se on dira i uklanja.

Bezbožnici se uplaše narodnog protesta i ostave ikonu na svom mestu.

I tako, začudo nekih deset godina ta je ikona stajala na stanici u Harbinu pod vlašću ruskih bezbožnika. Sveti Nikola nije se dao pokrenuti, što je još više pojačalo revnost i pravoslavnih Rusa i nehrišćanskih Kineza da tu ikonu čuvaju i da pale sveće pred njom. Posle je ta železnica prešla u ruke Japanaca i naravno ikona je ostala na svom mestu do današnjeg dana.

1935. godine se pak desilo nešto što je još više skrenulo pažnju celog Harbina na tu ikonu. Tamo iza Harbina ima jedno brdo kraj reke Sungare. Vlasti su htele tamo da podignu neko zdanje, pa je trebalo da se kopa brdo. Kopalo se dugo i mnogo. Jednog dana su se pod tim brdom igrala kineska deca na mestu gde je bilo mnogo otkopano. Kopanjem je brdo bilo toliko podriveno da se gornjim delom nadnosilo i visilo takoreći kao neki krov.

Baš na tom mestu su se ta deca igrala kad im se najednom javi neki starac bele brade i reče im da odmah odatle beže. Deca bezvoljno poslušaju starca plašeći se više njegove pojave nego ičega drugog. Tek što su se deca udaljila, padne brdo sa strašnim treskom. Da su deca tu stajala još koji trenutak sva bi izginula. Kad su videla šta se zapravo dogodilo sa mestom na kom su se do malopre igrala, deca ispričaju da je takav i takav starac tu poginuo. Kad su radnici otkopali zemlju, nisu našli starca.

Nekoliko od one dece nađu se posle toga na stanici, pa kad pogledaše ikonu Svetog Nikole, uzviknuše: „Eto, to je onaj starac što se nama javio i što nas je oterao ispod onog brda!“