IZBAVLJENJE ĐAVOLA

Ava Josif i demon – borba dobra i zla. Kako je stari kaluđer naterao đavola da ga više ne iskušava, već ga preobratio u ono što je bio pre svog pada.

 

Znakom krsta, stari monah Ava Josif zarobio je u svojoj keliji mračnog i bednog demona koji je došao da ga iskušava.

„Oslobodi me, oče, i pusti me“, molio je demon: „Neću više da te iskušavam“.

ava josif i demon

„Rado ću to uraditi, ali pod jednim uslovom“, odgovorio je monah. „Moraš da mi otpevaš pesmu koju si pevao na visini pred Prestolom Božijim, pre svog pada.“

Demon je odgovorio: „Znaš da to ne mogu učiniti, to će mi uzrokovati strašno mučenje i patnje. I pored toga, oče, nijedno ljudsko uvo ne može čuti njenu neizrecivu sladost i ostati u životu, pošto ćeš sigurno umreti.“

„Onda ćeš morati da ostaneš ovde u mojoj keliji“, reče monah, „i podnosiš sa mnom svu borbu pokajanja“.

„Pusti me i ne prisiljavaj me na patnju“, molio je demon.

„Ah, ali onda moraš pevati pesmu koju si pevao na visini pre svog pada sa Satanom.“

Tako, mračni i jadni demon, uvidevši da nema izlaza, počeo je da peva, zamuckujući, jedva čujno u početku, tražeći dugo zaboravljene reči. Dok je pevao, tama koja je bila u njemu i oko njega počela je polako da se raspršuje. Pesma je postajala sve glasnija i sve jača, a ubrzo je demon uhvaćen u njenu sladost, potpuno uzdigao svoj glas slaveći i hvaleći Gospoda. Pevao je hrabro u slavu i čast Svete Trojice, Tvorca Univerzuma, Gospodara Neba i Zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

Kako se pesma koja se uznosila na visinama pre svih vekova orila u svoj punoći, čudesna i sjajna svetlost obasjala je skromnu keliju česnog Ave, a zidovi koji su je ograđivali potpuno su iščezli. Neizreciva ljubav i radost zapljusnula je samu dubinu bića sjajnog i veličanstvenog anđela, a on je onako lagano nagnut pokrivao svojim krilima beživotno telo starog podvižnika koji ga je oslobodio iz bezdana pakla.

***

Heruvimska pesma

Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo,
i Životvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo,
svaku sada životnu brigu ostavimo.
Amin.
Kao oni koji ćemo primiti Cara svih,
Anđelskim Silama nevidljivo praćenoga.
Aliluja, aliluja, aliluja.