BOL U KOSTIMA, ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA

Pregled reumatologa nije bolan, ako izuzmemo činjenicu da je nekada obolelima kretanje uopšte bolno. Tokom pregleda reumatologa se ne koriste invanzivne medicinske procedure.

Dobar deo starijih ljudi će reći da imaju reumu zbog koje ne mogu baš najbolje da se kreću, bar ne kao pre javljanja bolesti. Reumatske bolesti su veoma česte u opštoj populaciji, ali nažalost mali broj obolelih na vreme obavi pregled reumatologa.

pregled reumatologa

Ta činjenica ima za posledicu veliki broj osoba koje zbog reume ne mogu da obavljaju svoj posao ili imaju značajno umanjen kvalitet života. Kada se jednom pojavi, reuma traje ceo život, a zadatak lečenja je da se razvoj bolesti maksimalno uspori, a simptomi ublaže.

Šta je reuma?

Reuma je skup bolesti koje obuhvataju probleme sa zglobovima, kostima i mišićima, kao i sistemske bolesti vezivnog tkiva. Reumatske bolesti se češće javljaju kod žena nego kod muškaraca. Mogu biti autoimune (bolest napada sopstvena tkiva) i neurološke, zatim upalne i degenerativne.

Upalne reumatske bolesti

Hronične upalne reumatske bolesti su reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis i psorijazni artritis. Reumatoidni artritis je najčešća upalna reumatska bolest koja pogađa najviše žene, a počinje da se ispoljava kada imaju između 40 i 50 godina.

Reumatoidni artritis je progresivna i sistemska bolest koja često ima i nepredvidiv tok. Veoma je važno da se bolest na vreme dijagnostikuje i pravilno leči budući da su nelečeni pacijenti sa reumatoidnim artritisom nakon dve godine u skoro 50% slučajeva već invalidi.

Najnovije lečenje podrazumeva upotrebu bioloških lekova u kombinaciji sa metotreksatom kao i obaveznu promenu stila života sa mnogo više kretanja.

Degenerativne reumatske bolesti

Među degenerativne reumatske bolesti spadaju artroze zglobova na šakama, kukovima i kolenima. Degenerativne reumatske bolesti su uglavnom posledica prevelikog opterećenja zglobova, zatim loše statike tela i različitih povreda zglobova. Genetska predispozicija igra takođe važnu ulogu u pojavi degenerativnih bolesti zglobova.

Kada se treba javiti reumatologu?

Od veoma velikog značaja je da se sve osobe koje primete simptome reumatskih bolesti jave na reumatološki pregled što je pre moguće. I upalne i degenerativne reumatske bolesti se najčešće manifestuju pojavom bola u zglobovima i kostima.

Kod degenerativnih reumatskih bolesti bol se javlja kada se oboleli zglob opterećuje, dok se kod upalnih javlja i kada osoba miruje, noću i ujutru.

Pored izraženih bolova mogu da se jave otoci zgloba i ograničenost pokreta, pa čak i gubitak funkcije zgloba. U obolelim zglobovima dolazi do stvaranja slobodne zglobne tečnosti, kao i zadebljanja zglobne ovojnice.

BioRheuma krema za reumu i zglobove - krema za reumatoidni artritis Priroda na dar

Kod upalnih reumatskih bolesti oboleli često uoče da je koža oko zgloba crvena i topla, a može da dođe i do povišene temperature tela.

Reumatske bolesti su sistemske i mogu da zahvate više organa, tako da mogu da se jave ranice u ustima, osip po koži, dugotrajan kašalj i stomačne tegobe. Oboleli od reume mogu da imaju i problem sa opadanjem kose, hronični umor i promene po koži.

Sve navedene tegobe se obično pojačavaju kada je vreme hladno ili prilikom promene vremena.

Šta uključuje pregled reumatologa?

Kada se osoba sa određenim tegobama javi reumatologu, najpre se obavlja detaljan razgovor o istoriji bolesti i simptomima koje oboleli ima, kao i pregled sve medicinske dokumetacije koju pacijent poseduje.

Zatim se radi klinički reumatološki pregled u kom reumatolog posmatra kretaje pacijenta, pregleda zglobove i kožu. Uglavnom je potrebno uraditi dodatnu laboratorijsku dijagnostiku koja uključuje pregled urina, krvnu sliku i biohemiju, CRP i brzinu sedimentacije.

U mnogim slučajevima je potrebno obaviti ultrazvuk obolelog zgloba.

Pregled reumatologa nije bolan, ako izuzmemo činjenicu da je nekada obolelima bolno kretanje uopšte. Tokom pregleda reumatologa se ne koriste invanzivne medicinske procedure i nije neprijatan, a traje do pola sata.

Izaberite reumatologa

Za dobre izglede lečenja, pored blagovremenog javljanja, neophodan je i dobar izbor klinike i reumatologa koji ima dosta iskustva u tretmanu ove nezgodne bolesti.

U Poliklinici Dr Rončević rade internisti sa subspecijalizacijom u oblasti reumatologije i višegodišnjim iskustvom. Poliklinika raspolaže savremenom tehnikom koja omogućava obavljanje ultrazvučnog pregleda zgloba sa kolor doplerom, zatim punkcije zgloba i primenu savremene terapije.