ČUDO SVETITELJA

Ovo je priča o svetom Jovanu Preteči i Krstitelju koju je zapisao grčki sveštenik Stefanos Anagnostopulos. Kako je sveti Jovan rešio problem zvonjave crkvenih zvona.

 

Grčki sveštenik Stefanos Anagnostopulos preneo je legendu o svetom Jovanu čija je promisao jednom prilikom pomogla jednom crkvenjaku oko zvona.

o svetom jovanu

Jednom je živeo jedan crkvenjak koji je bio ispunjen poštovanjem, pobožnošću i strahom Božijim. On je bio od onih kakvi bismo mi voleli da budemo – čuvar i pomoćnik crkve.

Crkva je bila sagrađena u čast Časnog Preteče, Svetog Jovana Krstitelja.

Crkvenjak je u toj crkvi zvonio na zvoniku sa obe ruke, jer je bilo tri ili četiri zvona. Ali desilo se jednog dana da je imao povredu leve ruke i nije mogao da zvoni samo jednom rukom. Zbog toga je bio veoma žalostan.

Dan velikog (Pretečinog) praznika je došao, a on nije više mogao da zvoni tako lepo, ritmično i normalno kao pre, već je zvonio prvo na jedna pa na druga zvona, nikada na sva zajedno i po ustaljenom redu.

Šta mu je, dakle, preostalo da uradi? Otišao je do Časnog Preteče i rekao mu:

– Slušaj me, o Svetitelju! Ovo je tvoja crkva, video si moju ruku; ne mogu sa samo jednom rukom. Zato, dođi ovamo!

Uzeo ga je za ruku i Preteča se izdigao iz ikone!.. i krenuo sa njim napolje do zvonika.

– Sada mi pokaži kako da zvonim na zvona!

Preteča je tada od konopaca napravio klizeće čvorove kao omče i natakao ih na oba stopala, ruku i lakat crkvenjaka i pokazao mu način kako da vatreno zvoni zvonima.

– Mnogo ti hvala – rekao je crkvenjak svetitelju.

I crkvenjak je zvonio zvonima kako mu je pokazao Slavni Preteča.