O, RADOSTI!

Starac Josif Isihasta: „Bog vas čuje čim Mu se obratite. Ali, On ne razmišlja kao vi. U velikim iskušenjima Gospod vas ljubi, Bogorodica vas ljubi, svi Sveti vas hvale, a Anđeli vam se dive.

 

Dakle, ako želite da okusite ljubav Hristovu, izdržite sve što dođe, svaki test koji Gospod stavi na vas, govorio je starac Josif Isihasta.

josif isihasta

Bog uvek pomaže. On uvek dolazi na vreme, ali je potrebno strpljenje. Vidite li koliko Gospod ljubi nas? Vidite li koliko smo srećni, mi nezahvalnici jedni, za sve što nam daje Njegova dobrota, svakoga dana? Ali, vreme prave žetve tek nas čeka: blagosloven je dan kada ćemo ostaviti sve ovde i otputovati u našu drugu domovinu – onu pravu – u blagosloveni život, sigurnu radost, tamo gde će svako od nas dobiti deo koji mu je plemeniti, najslađi Isus naš pripremio.

O, radosti! O, blagodarnosti! O, ljubavi! Gospod nas čisti od svake nečistote, daje nam počasti, obogaćuje nas najvećim bogatstvima! Tamo ne postoje lukavi ljudi da nas obmanjuju. Zavist i ljubomora će nestati. Tamo neće biti strasti. Oni koji ih imaju, ostaće na drugoj strani. Radujte se i likujte! Hvalite i slavite Boga! Hvalite i slavite Boga jer, gle, vreme se približilo. Vreme će uskoro doći i za nas, vreme kada ćemo čuti blagosloveni glas: Dođite k Meni. A, čim se zatvore naše telesne oči, oči duše će se otvoriti. Tada, kao iz sna, probudićemo se u drugom životu. Videćemo roditelje, sestre, braću, rođake. Videćemo anđele, Svete i Blagoslovenu Majku svih, Prečistu Bogorodicu, kojoj se mi molitveno obraćamo u svakom momentu i kojoj, posle Boga, dugujemo sve.

Onda, sa kim ćemo prvo razgovarati, ko će nas prvo poljubiti, koga ćemo mi prvi poljubiti? Svom čistotom, svom skromnošću, svom svetošću. Pa, ko, očekujući takav blagoslov, ne bi podneo svaku tugu ovog sadašnjeg života? Zato, moja dobra i ljubljena sestro, dobro pogledajte vaš život. Preispitajte sebe i pogledajte unazad da biste videli na koji je način prošao vaš život. Podsetite se bezbrojnih dobročinstava našeg Spasitelja Isusa Hrista i najslađe Bogorodice, i budite strpljivi u iskušenjima koja dolaze. Bog uvek pomaže. Bog uvek dolazi na vreme, ali je potrebno strpljenje. On nas čuje čim Mu se obratimo. Ali, On ne razmišlja kao vi.

Vi mislite da vaš glas nije odmah stigao do Svetih, Bogorodice i Hrista. Naprotiv, čak i pre nego što ste zavapili, Sveti su krenuli da vam pomognu, znajući da ćete tražiti njihovu pomoć i njihovo molitveno zastupništvo. Međutim, budući da ne vidite van onoga što je očigledno i ne znate kako Bog upravlja svetom, želite da se vaš zahtev ispuni munjevito. Ali, to nije ono što Gospod želi. On traži vaše strpljenje. On želi da vi pokažete vašu veru.

Možete se moliti kao papagaj. Potrebno je da se i sami potrudite za ono za šta se molite, a zatim treba sačekati. Vidite da se ispunilo ono za čim ste u prošlosti čeznuli. Ipak, bili ste povređeni jer niste imali strpljenja da sačekate. Sada ste postali malodušni, srditi i žalosni, misleći da je Otac nebeski spor u odgovorima. Ali, ja vas uveravam da će se sve desiti baš onako kako želite – to će se sigurno dogoditi, ali je najpre potrebno moliti se svom dušom, a onda treba čekati. A, kada zaboravite na vaše zahteve i kada prestanete da se molite za njih, ispunjenje će doći kao nagrada za vaše strpljenje i izdržljivost. Kada dođete na granicu očajanja dok se molite i tražite, znajte da je ispunjenje blizu.

Hristos naš želi da izleči neke vaše skrivene strasti, i to je razlog što kasni u ispunjenju vaših zahteva. Ako dobijete ispunjenje vaših zahteva odmah, vaše strasti ostaće u vama, neizlečene. Ako sačekate, dobićete šta želite, ali dobićete i lek protiv vaših strasti. A, onda se radujte neizmerno i zahvaljujte Bogu, Koji sve radi premudro, na vašu korist.

Dakle, nema potrebe da se uznemiravate, uzrujavate, gunđate. Morate prestati sa tim. Zatvorite vaša usta. Neka niko ne vidi da ste uznemireni. Nemojte goreti ljutnjom da biste isterali nezadovoljstvo iz sebe. Radije budite smireni. Oterajte đavola strpljenjem i blagošću. Iskušenja koja sam ja imao bila su toliko jaka da sam mislio da će moja duša otputovati od bola. Ipak, kada se jednom sve završilo, došla je tolika uteha da sam se osećao kao u raju, bestelesan.

Gospod vas ljubi, Bogorodica vas ljubi, svi Sveti vas hvale, a anđeli vam se dive. Vidite li koliko toga dobrog donose iskušenja i žalost? Dakle, ako i vi želite da okusite ljubav Hristovu, izdržite sve što dođe, svaki test koji Gospod stavi na vas. Borba koju đavo vodi protiv nas jeste da brat na brata ustaje, ali nas on napada samo onoliko koliko mu Bog dopusti. Ali, kada sve prođe, ispunićete se radošću. To je, uistinu, put i ja, koji vam ovo pišem, svedočim istinu iz sopstvenog iskustva.

Stoga, budite hrabri i jaki u Gospodu, podnoseći sve što dođe na vas, očekujući, zajedno sa bolom, mir i milost Božiju. Budite jaki i ohrabrite dušu svoju. Hristos dopušta iskušenja da bismo se očistili od grehova. Iskušenja su poput mirišljavog sapuna i malja, koji nas udaraju i izbeljuju. Sve čiste haljine spremljene su za Ženika. Sve nečiste haljine cepaju se i u oganj bacaju.