GLEDIŠTE SVETOG VLADIKE

Sveti Vladika Nikolaj pisao je o tome da bi se Evropa slobodno mogla nazvati „Bela Demonija“ zbog beline svoje kože i crnine svoje duše.

 

Veliki vladika Nikolaj govorio je o sunovratu starog kontinenta, o tome da Afrika i Azija nazivaju Evropejce belim demonima, a da bi prema tome i Evropu mogli nazvati Bela Demonija.

bela demonija

Blago narodu čiji se vladar oduševljava Bogom i hvali Boga i peva Bogu!

Njegov narod poštovaće istog Boga i svoga vladara voleti kao mudra i dobra.

Car David pevao je uz harfu: Da hvali duša moja Gospoda! Svako dihanije neka hvali Gospoda. I gledajući veličanstvo Božje on je za sebe govorio: Ja sam crv, a ne čovjek!

Zato je Davidov narod Boga poštovao a Davida voleo.

U staro vreme rimski ćesari gonili su narod da njih smatra za bogove. Zbog toga narod nije znao za jednoga pravoga Boga, a svoje glupe ćesare, niti je poštovao kao bogove, niti ih je voleo kao ljude.

Tako je to od uvek bilo, kad god su nadmeni i uobraženi ljudi zahtevali da im ljudi odaju božansku čast, ljudi su im odricali i čovečansku čast. I kad su naduveni mehuri prsli i spljošti li se, ljudi su im se nasmejali. Samozvani i lažni bogovi oduvek su bili i lažni ljudi.

A kada se javio pravi Bog na zemlji u čovečjem obliku, on je smerno hodio i svima služio. Nije se usturio bio u prestolu pa zahtevao da ljudi pred njim padaju i ljube mu papuču, nego se sam saginjao da podigne uzete, da uspravi pogrbljene, da vas krsne umrle, da izvuče ovcu iz trnja, da digne dinar iz prašine, da opere noge slugama svojima.

Zato mu se sva vasiona klanja sa strahopoštovanjem i ljubavlju.

Kako vi sudite o Evropi?

Afrika i Azija nazivaju Evropejce belim demonima, prema tome, oni bi mogli Evropu nazvati Bela Demonija.

Nazvali bi je Bela zbog boje kože, a Demonija zbog crnine duše. Jer, se Evropa odrekla jedinoga pravoga Boga i zauzela presto i stav rimskih ćesara. I kao rimski ćesari pred propast Rima objavila je svima narodima na zemlji, da se svak može klanjati svojim bogovima kako zna i ume, Evropa će to tolerisati, ali da se svi moraju klanjati njoj kao vrhovnom božanstvu, bilo pod imenom Evrope, bilo pod imenom kulture.

Tako se, braćo moja, u naše dane povampirio satanski Rim, onaj Rim pre cara Konstantina, koji je ognjem i mačem gonio hrišćane i sprečavao Hristu da pređe u Evropu.

Samo što je Bela Demonija pala u težu bolest nego paganski Rim. Jer, ako je paganski Rim bio mučen od jednog demona, Bela Demonija biva mučena još od sedam zlih duhova, ljućih od onoga rimskog demona.

Evo, dakle, novog paganskog Rima, evo i novog mučeništva hrišćanstva. Budite spremni na mučenje od strane Bele demonije za Hrista.

Nova paganska Evropa ne hvali se ni jednim božanstvom iza sebe. Ona se hvali samo sobom, svojom pameću, svojim bogatstvom, svojom silom.

Naduvani mehur tek što nije prskao, na smeh Afrike i Azije; sazreo čir koji tek što se nije provalio da svojim smradom ispuni svu vasionu. To vam je sadašnja antihrišćanska Evropa, Bela Demonija.

Evropa živi u začaranom krugu pronalazaka. Ko iziđe s nekim novim pronalaskom, taj se oglašava za genija. Ko pak opsuje tuđe pronalaske, taj se oglašava za doktora nauke. Pronalasci su evropski mnogobrojni, skoro bezbrojni.

No ni jedan od tih pronalazaka ne čini čoveka boljim, poštenijim i prosvećenijim.

Evropa za poslednjih hiljadu godina nije se javila ni sa jednim jedinim pronalaskom u oblasti čisto duhovnoj i moralnoj, no samo u oblasti materijalnoj.

Pronalasci evropski doveli su čovečanstvo na obronak propasti, doveli su ga u duhovni mrak i u mračnu kvarež, kakva se ne pamti u istoriji hrišćanstva. Jer, sve svoje pronalaske Evropa je uperila protiv Hrista; da li po svome sopstvenom krivoumlju ili po nagovoru Jevreja, ne znamo.

Kad je pronađen teleskop, za posmatranje udaljenih zvezda, naučnici evropski protumačili su to na štetu jevanđelja Hristova.

Kad je pronađen mikroskop, opet smeh nad Hristom.

Kad je pronađena železnica, parna fabrika, telegrafija i telefon, sav je vazduh brujao od samohvalisanja evropskog na račun Boga i Hrista Njegova.

Kad su ljudi pronašli mašine za plivanje pod vodom, za letenje u vazduhu, za razgovor na velikoj daljini, tada se Evropi Hristos učinio tako nepotreban i nesavremen kao mumije egipatske.

Međutim, sve svoje pronalaske u toku poslednjih dvesta godina Evropa je upotrebila na svoje samoubistvo u svetskim ratovima, na zločin, na mržnju, na rušenje, na prevaru, na iznuđavanje, na sramotenje narodnih svetinja i svetih običaja, na laži, nepoštenja, razvrate i bezbožstva po celom svetu.

No, Evropa, ustvari, nije nikoga prevarila do samu sebe.

Nehrišćanski narodi uvideli su šta je Evropa, šta ona nosi i šta ona hoće, zato su je i nazvali Bela Demonija.

Čuj, šta car David kaže: Jedni se hvale konjima, a drugi kolesnicama, a mi se hvalimo imenom Gospoda Boga svojega. Oni hvalisavci će zadremati na jastucima svoje lažne slave, a mi ćemo se dići i uspraviti. Apostol Pavle, pak još jače viče: čovječe, šta ima što nijesi primio? Ako li si primio, što se onda hvališ kao da nijesi primio (I Kor. 4, 7)?

Znaj da su i svi pronalasci pronađeni na imanju Božjem pred očima Božjim. I nauči se stidu i poštenju. Amin.“

Sveti Vladika Nikolaj (KROZ TAMNIČKI PROZOR, Pouke srpskom narodu iz logora Dahau; XLIV)