INICIJATIVA

Evropa, tj. evropski parlament usvaja izveštaj u kome se navodi da ne postoji bezbedan nivo konzumacije alkohola, i poziva da se na vino i druge napitke stavljaju zdravstvena upozorenja.

 

Evropski parlament ovih dana poprište je velike borbe oko zdravstvenih posledica konzumacije alkoholnih pića.

evropa vino

U fokusu obe borbe je usvajanje izveštaja evropskog tela za borbu protiv raka (Beating Cancer – BECA), a u kome se navodi da, kada je u pitanju medicinska veza alkohola i kancera, ne postoji bezbedan nivo konzumacije alkohola i preporučuju drastične mere za smanjenje ovog nivoa širom Evrope. Među ovim merama su povećanje poreske stope za alkohol, zabrane i ograničenja reklamiranja – naročito onog koje je orijentisano ka maloletnicima – kao i uvođenje zdravstvenih upozorenja na etikete svih alkoholnih pića, pa i vina.

Na (delimično) zadovoljstvo protivnika ovako oštrih predloga, izveštaj je u poslednjem trenutku ublažen amandmanima koji se pre svega odnose na definiciju štetnog nivoa konzumacije: umesto (pre)teške formulacije da svaka konzumacija alkohola povećava rizik od raka, uvedan je i pojam opasne, to jest ekscesivne konzumacije. Time je donekle umiren strah predstavnika vinskog sektora da će se vino, kao integralni deo evropske kulture, direktno označiti kao štetna i kancerogena supstanca, što bi moglo dovesti do teških posledica po vinarstvo na našem kontinentu. Jedan od ključnih amandmana ipak nije usvojen, kaže za francuski Vitisphere Žan-Mari Fabr, predsednik udruženja Les Vignerons Indépendants.

– Voleli bismo da je prošao i amandman broj 33 – rekao je Fabr, aludirajući na predlog da se iz izveštaja ukloni referenca na studiju Svetske zdravstvene organizacije u kojoj se navodi da ne postoji bezbedan nivo konzumacije vina.

– Ipak, Evropski parlament omogućio je da se pronađe ravnoteža u promociji umerenog ponašanja sa alkoholom. Vinski sektor takođe podržava smanjenje štetne konzumacije alkohola – rekao je Fabr.

Evroposlanici iz zemalja sa velikim vinskim sektorom uglavnom su bili za ublaživanje najoštrijih formulacija u izveštaju.

– Odbijamo politiku „nula alkohola“, rekla je tokom diskusije evroposlanica An Ander iz Francuske. Za nju su, kako je rekla, „pivo i vino deo kulture naše zemlje, i uz to su izuzetno važni ekonomski sektori koji stvaraju mnoga radna mesta“.

– Hajde da budemo ambiciozni u našoj borbi protiv raka, ali da to radimo na pragmatičan način – rekla je.

Italijanski evroposlanik Herbert Dorfman rekao je da je umerena konzumacija kvalitetnog vina i piva deo tradicionalne kulture mnogih zemalja Evrope:

– Ne bi trebalo da uveravamo ljude da se odreknu svoje dnevne čaše vina – rekao je Dorfman.

Zaključci studije nisu obavezujući za zemlje EU, pa je pitanje koliko će preporuka uopšte uspeti da nađe put do prodajne i reklamne prakse u zemljama Evropske unije.

ZAKLJUČCI STUDIJE

– Etanol i acetaldehid, kao proizvod razlaganja alkoholnih pića u organizmu, označen je kao kancerogena supstanca od strane IARC (Međunarodne agencije za istraživanje raka), a 10% slučajeva raka kod muškaraca i 3% kod žena povezuju se sa unosom alkohola

– Što je manja konzumacija alkohola, to je manji i rizik od raka

– Konzumacija alkohola je faktor rizika za rak usne duplje, ždrela, grkljana, jetre, debelog creva i dojke

– Studija na koju se poziva Svetska zdravstvena organizacija navodi da ne postoji bezbedan nivo konzumacije alkohola.

PREDLOZI ZA AKCIJU

– Podržava se cilj smanjenja štetne upotrebe alkohola za 10% do 2025, godine

– Ohrabruju se Evropska komisija i zemlje članice da sprovode mere za smanjenje štete od konzumacije alkohola, što uključuje strategiju za potpuno ukidanje konzumacije alkohola kod maloletnika

– Podržava se bolje informisanje potrošača uvođenjem oznaka o štetnosti po zdravlje na etikete alkoholnih pića, uz obavezno navođenje sastojaka i nutricionistkih informacija, kao i uvođenje digitalnih etiketa

– Od Evropske komisije se zahteva da sprovede specifične mere koje se odnose na rizičnu i ekscesivnu konzumaciju alkohola, kao što su zaštita maloletnika od komercijalne promocije konzumacije alkohola. Reklame, promocije proizvoda i sponzorstva ne smeju da budu usmereni ka maloletnicima

– Traži se zabrana reklamiranja alkohola na sportskim dešavanjima koja su orijentisana ka maloletnicima, i traži se zabrana sponzorisanja sportskih dešavanja od strane proizvođača alkoholnih pića

– Podržava se planirana revizija evropskog zakonodavnog okvira u vezi sa oporezivanjem alkoholnih pića.

Izvor: Vinoifino.rs