DVOSTRUKA ANEGDOTA

Zaustavila ga je policijska patrola, traže mu – iako ga jedan od policajaca oslovljava sa Emil – dokumente. Tu su – u kaseti. Vozačku je zaboravio kod kuće.

 

Čovek može da se suzdrži burnih reakcija, kao onaj što im je doviknuo: „Zar niste dobili moje pismo?“ – ili onaj koji je s vrata izustio: „Vi se obucite, a ti treba da se stidiš“.

dvostruka anegdota

Može se i drugačije reagovati. Postoje istorijske, uslovljene situacijom i vanvremenske reakcije – na primer: poziv na obračun pesnicama. Mačevanje je sasvim suprotan primer.

Recimo da neki moreplovac silazi s broda, s revolverom u džepu – na taj način skoro da nismo ništa određenije rekli o vremenu, a ni o društvenom statusu pomenutog. Svejedno – može da bude kapetan ili mali od palube. Sasvim drugačije deluje rečenica – šofer kamiona, punog tek zamešanog betona, uputio se ka gradilištu. Visina plate, datum, pa čak i nacionalnost, su fiksirani.

Zaustavila ga je policijska patrola, traže mu – iako ga jedan od policajaca oslovljava sa Emil – dokumente. Tu su – u kaseti. Vozačku je zaboravio kod kuće.

„Idi po nju. Danas ima mnogo policije na putu. Suženje, znaš već. Mogao bi još neko da te zaustavi.“ Vraća se.

Činjenica na koju će ovde, u dve različite i različito uslovljene reakcije, biti reagovano, ostaje u osnovi nepromenjena. Jedan je došao biciklom, a drugi sportskim kupeom.

Žena od koje se neko oprostio pred prekookeanski put ili razvoženje betona, može se smatrati zamenjivom, kao i ostatak radnje, špaga, viljuška, the fork na engleskom.

Brod moreplovca napušta Liverpul tek dan kasnije. Zatiče svoju ženu na leđima, biciklistu na stomaku – vidi gore.

Vozač kamiona zna da beli kupe ni za šta drugo ne može biti parkiran u njegovoj ulici, ispred njegove kuće.

Moreplovac izvlači revolver.

Vozač kamiona izvlači vozačku dozvolu iz džepa svoje kožne jakne, koja visi u plakaru pored spavaće sobe.

Moreplovac nudi sledeću alternativu: „Nastavite, bez prekidanja – ili pucam!“

Vozač kamiona doteruje rezervoar s betonom nad otvoreni sportski kupe – mart je – pritiska dugme i puni njemu nepoznata kola do vrha.

Preveo s nemačkog Nikola B. Cvetković