REČI KOJE UVEK ČUJE

Verujte da vas Spasitelj uvek posmatra i vidi vas sve kao na dlanu. Molite se pred ikonom Spasitelja, kao da ste pred Njim Samim.

 

Sveti Jovan Kronštatski govorio je o tome šta znači kada se molimo pred ikonom Gospoda Boga. Evo šta on kaže…

pred ikonom

Prekrasna je i bogoljubiva navika kod hrišćana da imaju ikonu Spasitelja i da mu se mole. To je potreba za kojom vapije naša duša…

I eto, imamo ikone Spasitelja, Majke Božije i druge. Ljubav hrišćana prema njima, sa željom da uvek nose njihove likove u mislima i u srcu, sama naša priroda čulno-duhovna, izazvala je neophodnost da se one izobraze ikonopisanjem i da se stave na počasno mesto u kući, kao u našim srcima ili u domovima naših duša; da im se da najpočasnije mesto i da se poštuju pre svega srdačnim poklonjenjem, a potom i telesnim…

Onoga trenutka kada počinješ da se moliš u duhu i istini pred svetom ikonom, na primer Spasitelja, tog trenutka do ikone dolazi duh onoga koji je naslikan na ikoni, zato, ako je tvoja vera u prisustvo lika naslikanog na ikoni došla dotle da ti vidiš to lice živo, tada se ono zaista svojom blagodaću tu i nalazi. Na primer, čudotvorne ikone, koje govore, koje liju suze, krv i drugo; zato baš svi oni gledaju neobično živo i izrazito.

Šta je nemoguće za Boga, Koji može da oživi kamen i stvori od njega čoveka? Isto tako čudesno (delo), On može da učini sa naslikanom ikonom. Sve je moguće onome koji veruje (Mk. 9, 23), i kod onoga koji veruje čudesno silazi Višnji. On se sjedinjuje sa znamenjem životvornog krsta i čudotvori.

Vi gledate u ikonu Spasitelja i vidite, da On gleda na vas presvetlim očima, a taj pogled i jeste slika toga, da On zaista gleda na vas svojim očima jasnijim od sunca i vidi sve vaše misli, čuje sve vaše želje srca i uzdahe. Ikona je zaista obraz, u crtama i znacima ona predstavlja nešto što je nemoguće nacrtati i označiti, nešto što može da se postigne samo verom.

Verujte da vas Spasitelj uvek posmatra i vidi vas sve sa svim vašim mislima, žalostima, uzdasima, u svim vašim okolnostima, kao na dlanu. Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom, govori Gospod (Is. 49, 16). Kako je mnogo utehe, života u tim rečima svedržiteljnog Promislitelja!

Dakle, molite se pred ikonom Spasitelja, kao da ste pred Njim Samim. Čovekoljubac je prisutan sa njom blagodaću Svojom; i očima, na njoj naslikanim, tačno gleda na vas. Oči su Gospodnje na svakom mjestu, gledajući (Prič. 15, 3), znači, i na ikoni; i sluhom izobraženim na njoj, sluša vas. Ali, zapamtite da su oči Njegove oči Božije, uši Njegove uši Boga svuda prisutnog.