NEĆU REĆI IME

neću reći ime

Nikad neću reći ime tvoje.
Naći će se prkosnici neki pijani,
zvaće te imenom ti živi bezdani.
Odazvat ćeš se, nećeš znati ko je.

Nikad neću reći ime tvoje.
A možda će i lepše umeti da zbore.
Laskave reči njihove, srcu će prijati.
Da l’ ćeš sumnju u korist jake želje odagnati,
zašto misli, istine predivne, more.

A možda će i lepše umeti da zbore.
Tad niko neće osetiti ono što ja,
ono kad se izgubi u životu sve,
kad poslednji delići sreće odlete,
bićeš pesmo moja ukradena.

Tad niko neće osetiti ono što ja.
Nikad neću reći ime tvoje,
naći će se pakosnici neki pijani,
zvaće te imenom ti živi bezdani.