SETVENO SPREMANJE

Svaka biljka zahteva neke posebne uslove pripreme zemljišta i vreme setve, a ukoliko ste se odlučili da ove godine posejete soju potrebno da je da se dobro informišete pre nego što se upustite u taj posao.

 

Soja je biljna vrsta koja se svake godine sve više sadi na našem području, a u Srbiji se gaji na preko 200.000 hektara. Ukoliko je godina dobra prosek je oko 3 tone po hektaru, a prinosi zavise od: agroekoloških uslova, sortiranja i primene agrotehnike.

priprema zemljišta

PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SETVU SOJE

Soja je biljka koja ima moćan korenov sistem pa snažno reaguje na dubinu osnovne obrade zemljišta jer se koren bolje razvija, prodire dublje u oranični sloj zemljišta. Dubina osnovne obrade zemljišta na težim zemljištima iznosi od 25 do 30 cm. Plića osnovna obrada može da dođe u obzir samo na lakim rastresitim zemljištima. Osnovnu obradu zemljišta treba obavezno obaviti u jesen.

Osnovnu obradu u proleće treba izbegavati jer ona smanjuje prinos. Ukoliko smo osnovnu obradu izvršili kvalitetno, za predsetvenu pripremu dovoljan nam je jedan do dva prohoda.

Ali greške koje smo napravili u osnovnoj obradi predsetvenom pripremom je nemoguće u potpunosti anulirati. U takvim situacijama moramo uz što manji broj prohoda da izvršimo zadovoljavajuću pripremu zemljišta. Povećanje broja prohoda dovodi do:

  • poskupljivanja proizvodnje,
  • isušivanja površinskog sloja zemljišta,
  • neujednačenog nicanja,
  • težeg ukorenjavanja,
  • proređivanja sklopa.

Osnovi cilj predsetvene pripreme zemljišta, treba da bude ravnanje, usitnjavanje i formiranje setvenog sloja dubine od 7 do 10 cm u što manjem broju prohoda, a obavlja se 5-6 dana pre setve. Tako se stvaraju povoljni uslovi za klijanje i nicanje i uslovi za kvalitetno obavljanje setve.

Za predsetvenu pripremu danas se koriste posebna kombinovana oruđa, odnosno mašine raznih tipova, kao što su setvospremač i germinator.

MAŠINE ZA PREDSETVENU PRIPREMU ZEMLJIŠTA

Kao što smo već naveli, za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta treba odabrati mašine sa najmanjim brojem prohoda. Najbolje mašine za taj posao su setvospremači i germinatori (kompleksni setvospremači).

Setvospremač je priključna mašina za traktore, jednostavne i robusne konstrukcije. Kako bi dali što bolje rezultate, najkvalitetniji setvospremači imaju dodatne funkcije. Ramske konstrukcije nisu kruto vezane za osnovnu gredu mašine, već se slobodno kreću oko horizontalne šipke, što joj omogućava da savladava neravnosti terena. Omogućeno je vrlo jednostavno podešavanje visine ramske konstrukcije, a na taj način podešava se radna dubina setvospremača. I ono što je takođe bitno, kod modela setvospremača sa dodatnim radnim krilima omogućeno je hidraulično spuštanje i podizanje krila, tako da ga vrlo jednostavno možete sklopiti i rasklopiti bez dodatnog alata i velike snage.

Germinator je kompleksni setvospremač koji u jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Veoma je korisno ali i ekonomično oruđe, njime ćete dosta uštedeti vremena i goriva, a ovaj način se izbegava i nepotrebno gaženje zemljišta. Sastavljen je od ramske konstrukcije, ravnajuće letve koja se nalazi u prednjem delu, radnih tela (S opruge) i ukoliko je veći model poseduje dve ili više krila.

OPTIMALNI ROK ZA SETVU SOJE

Preporučuje se da se setva obavi na parcelama na kojima su obavljene agrohemijske analize zemljišta, koje su poorane tokom jeseni i na kojima tada nisu sejani soja, suncokret ili uljana repica.

Najpovoljnija je s međurednim razmakom od 50 cm, razmakom u redu oko 5 cm i na dubini od 4-5 cm, tako se postiže 350.000 – 500.000 biljaka po hektaru. Nije preporučljivo sejati dok se zemljište ne zagreje do 11ºC. Setva u hladnom i vlažnom zemljištu potencira pojavu bolesti i semena i ponika.

U našim uslovima sorte II grupe zrenja, odnosno najduže vegetacije, seju se početkom aprila. Ali ukoliko zbog vremenskih nepogoda niste stigli da posejete soju na vreme, to možete učiniti i kasnije do početka juna sa hibridima kraće vegetacije.

PONUDA MAŠINA I DELOVA ZA PREDSETVENU PRIPREMU

Ukoliko želite da sada kupite setvospremač ili germinator, naš predlog je da pogledate mašine kompanije “Hudjik.com” koja predstavlja jednu od vodećih kompanija na domaćem tržištu kada su u pitanju priključne mašine.

Pored samih mašina, na njihovom shop-u pogledajte veliki broj delova za ove i mnoge druge mašine, koje možete poručiti online.

Na stranici “Prodajna mesta” pogledajte gde sve možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.