ČOVEK IŠTE POMOĆ

Tražite i daće vam se, govori Sveto Pismo. Ne tražeći Božiju pomoć, mi trpimo potpuni neuspeh… – starac Pajsije Svetogorac.

 

Mnogi od nas pravoslavnih hrišćana postavljaju pitanje: zbog čega bismo se molili ako Bog već zna sve naše potrebe? Zar se ne čini to suvišnim i nepotrebnim?

tražite

Potrebno je moliti se zbog toga što postoji sloboda. I osim toga, kada nam je veoma žao bližnjeg i kada molimo Boga da mu pomogne to Njega dovodi do velike ganutosti, zato što se tada On upliće ne narušavajući slobodu ljudske volje. Bog je u potpunosti raspoložen da pomogne ljudima koji pate.

No da bi im On pomogao, neko Ga mora za to zamoliti. Zato što ako Bog pomogne nekome iako Ga niko za to nije molio, onda će đavo protestovati i reći: „Zašto mu pomažeš i narušavaš slobodu ljudske volje? On je grešnik to znači – pripada meni“.

Iz ovoga je vidljivo i veliko duhovno Božije blagorodstvo koje čak đavolu ne daje pravo da izražava nesaglasnost. Stoga da bi se umešao, On želi da Ga mi zamolimo za to. On će i doći odmah u pomoć ako nam to koristi. On želi da pomaže Svojim stvorenjima saglasno njihovim potrebama.

Ka svakom čoveku On deluje posebno, onako kako je više na korist svakome.

I tako, da bi pomogao i Bog i svetitelji, to treba da želi i moli sam čovek kome je pomoć potrebna. U suprotnom slučaju oni neće pomoći.

„Da li želiš da se to dogodi?“ – pitao je raslabljenog Hristos.

Ako čovek neće, to Bog poštuje. I ako neko neće u Raj, Bog ga ne vuče tamo na silu, osim onih slučajeva kada je čovek koji se nalazi u duhovnom neznanju bio nepravedno oštećen, tada on ima pravo na Božiju pomoć.

U drugim slučajevima Bog ne želi da se meša.

Čovek traži pomoć? Bog i svetitelji mu pomažu. Jedva uspeš i trepnuti, a oni već pomogli. A ponekad ne uspeš ni trepnuti, toliko brzo je Bog pokraj tebe.

Tražite i daće vam se, govori Sveto Pismo. Ne tražeći Božiju pomoć, mi trpimo potpuni neuspeh. Ako tražimo Božansku pomoć, onda nas Hristos konopčićem veže Svojom Blagodaću i zadržava nas. Vetar duva čas sa jedne, čas sa druge strane, no mi smo vezani i nalazimo se van opasnosti.

Ali kada čovek ne shvata ko ga pridržava, onda on odvezuje konopčić, udaljuje se od Hrista, a sa svih strana počinju da ga drmusaju vetrovi i on strada.

Starac Pajsije Svetogorac