KAZALJKE OKRENUTE NAGORE

Ako pogledamo kako izgledaju satovi na reklamama, može nam se učiniti da je vreme stalo. Na svim satovima sa reklama pokazuje se isto vreme – 10 sati i 10 minuta!

 

Bez obzira na marku sata, autora reklame ili plakata, modela časovnika, svi će vam pokazati isto – na svima njima je 10 časova i 10 minuta. Odgovor na pitanje zašto svi satovi na reklamama pokazuju isto vreme, pokušali su da pronađu neki naučnici.

satovi na reklamama

Dva eksperimenta sprovedena 2017. organizovana su u nameri da se otkrije šta je to tako specifično u 10 sati i 10 minuta, pa je upravo ovaj tajming postao „difolt“ opcija za sve oglašivače satova u svetu.

U prvom eksperimentu, istraživači su testirali hipotezu da će sat koji pokazuje 10 sati i 10 minuta izazivati prijatne doživljaje, pa samim tim i povećati verovatnoću kupovine u odnosu na sat koji recimo pokazuje 11 sati i 30 minuta ili 8 časova i 20 minuta. Oni su, takođe, očekivali kako će kazaljke koje pokazuju 8 sati i 20 minuta imati suprotan efekat, odnosno izazivati neugodne doživljaje i smanjivati verovatnoću kupovine.

U drugom eksperimentu nastojali su da provere da određeni položaji kazaljki sata zaista izazivaju odgovarajuće emocije. Dobijeni rezultati potvrđuju većinu postavljenih hipoteza. Potvrđeno je kako je 10 sati i 10 minuta zaista povezano sa ugodnim doživljajem i namjerom kupovine, jer ispitanike podseća na srećnog smajlija. S druge strane, položaj 8 sati i 20 minuta podseća ispitanika na tužnog smajlija, ali ne dovodi do neugodnog doživljaja i smanjenja verovatnoće kupovine kao što je pretpostavljeno.

Ispitanicima su bile prikazane i serije fotografija od 20 različitih satova s istim belim pozadinama slučajnim redosledom. Vodili su brigu o tome da ispitanici budu naivni, odnosno da prilikom procena sviđanja i verovatnoće kupovine sata ne budu svesni položaja kazaljki i njihovog mogućeg uticaja, što su naknadno i proverili anketnim upitnikom.

Međutim, postoji i nekoliko sugestija za druga objašnjenja. Ono što i sami autori navode kao zamerku jeste činjenica da je u našoj kulturi 10 sati i 10 minuta već dugo default opcija na satovima, te je moguće da u ljudima satovi izazivaju ugodne osećaje zato što su im poznati. Efekat poznatosti pokazuje kako zaista preferiramo one stvari koje su nam poznate u odnosu na nepoznate.

Takođe, autori navode kako je moguće da ugodan afekt zapravo ne izaziva lice smajlića koje ljudi svesno prepoznaju, već sama činjenica da su kazaljke položene gore.

Dakle, bez obzira na razloge koji utiču na veće sviđanje i preferenciju takvog vremenskog sklopa na satovima, nedvosmisleno je pokazano kako on utiče na naše potrošačko ponašanje. Ove spoznaje mogu nas istovremeno zadiviti, ali i preplašiti kada shvatimo da je mnogo toga iz naše okoline pomno postavljeno na određeni način i da, bez da smo mi toga svesni, utiče na naše preferencije i kupovinu.