LJUBAV KOJA NE TRAŽI SVOJE

Isus je sve zapovesti Starog zaveta sažeo u dve najveće – ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe.

 

Gospod Hristos je voleo nas više nego Samoga Sebe. On je radi nas ponizio Sebe do smrti na krstu. Zbog toga, po Njegovoj zapovesti, i mi smo „dužni polagati dušu svoju za braću“ (1. Jn. 3,16). Tek je to prava savršena ljubav: ljubav koja ne traži svoje.

dve najveće zapovesti

Hristos je sažeo sve zapovesti Starog zaveta u dve najveće zapovesti:

1. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom.
2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Novi zavet je savršeniji od Staroga u poimanju ljubavi i prema Bogu i prema bližnjem. To nije nikako čudo, jer se u Novom zavetu i Bog savršenije otkrio, i savršenijeg čoveka pokazao i stvorio. Bog se javio kao Ljubav: Otac i Sin i Duh Sveti. Postavši Bogočovek, Sin Božiji je pokazao i otkrio da je i čovek stvoren da bude nešto savršenije od čoveka – bogočovek. A za poimanje i stvaranje toga je neophodna dublja i šira vera i beskrajnija ljubav.

Novi zavet je savršeniji od Staroga, jer su Jevreji za bližnjega svoga smatrali samo sunarodnike Jevreje i obraćenike. Vernici Novog zaveta za bližnje svoje smatraju sve ljude bez obzira na njihovu boju kože, veru ili narodnost.

Novi zavet je savršeniji od Staroga zaveta ne samo po širini ljubavi prema svima ljudima nego i po jačini ljubavi: Hrišćanin voli svoga bližnjega ne samo kao samoga sebe nego i više od sebe samoga. On voli bližnjega kao što je Isus Hristos voleo nas, a Hristos je žrtvovao Samoga Sebe radi nas i za naše spasenje. Gospod je rekao učenicima svojim ne samo da vole svoje bližnje kao same sebe nego da ih vole, kao što je On zavoleo nas (Evanđelje po Jovanu, glava 13, stih 34).

Gospod Hristos je, dakle, voleo nas više nego Samoga Sebe. On je radi nas ponizio Sebe do smrti na krstu. Tu božanski nesebičnu, samožrtvenu ljubav Gospoda Hrista mi znamo po tome „što je On za nas dušu svoju položio“. Zbog toga, po Njegovoj zapovesti, i mi smo „dužni polagati dušu svoju za braću“ (Prva poslanica Jovanova, glava 3, stih 16). Tek je to prava savršena ljubav: ljubav koja ne traži svoje.

Mitropolit Amfilohije, Episkop Danilo – Nema lepše vere od hrišćanske