POTPISAO UKAZ

„Nalažem da od 31. marta 2022. naručioci ne mogu kupovati strani softver u svrhu njegovog korišćenja na svim značajnim objektima kritične informacione infrastrukture Rusije…“

 

Ruski predsednik Vladimir Putin zabranio je od 31. marta naručiocima da kupuju strani softver za ,,kritičnu informacionu infrastrukturu” bez saglasnosti ,,ovlašćenog izvršnog organa”, odnosno nadležnih ministarstava.

strani softver

Pod takvom ,,infrastrukturom” se podrazumeva skup informacionih sistema i telekomunikacionih mreža koji su kritični za funkcionisanje ključnih oblasti države i društva: zdravstva, industrije, komunikacija, saobraćaja, energetike, finansijskog sektora i gradske privrede, prenose mediji.

Šta je Vladimir Putin naveo u ukazu?

Ukaz ruskog predsednika danas je objavljen na zvaničnom državnom portalu.

“Nalažem da od 31. marta 2022. godine naručioci ne mogu kupovati strani softver u svrhu njegovog korišćenja na svim značajnim objektima kritične informacione infrastrukture Rusije, kao i kupovinu usluga neophodnih za korišćenje ovog softvera na ovakvim objektima, bez odobrenja kupovine ovlašćenog organa izvršne vlasti”, navodi se u dokumentu koji je potpisao Vladimir Putin

U slučaju da nije moguć rad bez takvog softvera i odgovarajućih usluga, kupovina mora biti usaglašena sa ovlašćenim organom.

Pored toga, od 1. januara 2025. godine državni organi će u potpunosti zabraniti korišćenje inostranih softvera na značajnim objektima vitalne infrastrukture.

Zapad je, nakon početka specijalne ruske vojne operacije za demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, uveo nove sankcije koje su usmerene pre svega protiv bankarskog sektora i isporuka visokotehnoloških proizvoda.

Rusija je u takvim uslovima preduzela mere među kojima je i podrška kompanijama iz IT sektora. Između ostalog, u naredne dve godine neće biti poreza na prihode, a mladim stručnjacima će biti odložen poziv za služenje vojnog roka.