REDAK DAR

Toliko godina do sada sam proveo sa kaluđerima i sveštenicima, a sreo samo jednog na kom se primećivala besplatna blagodat, govorio je otac Tadej.

 

Starac Tadej Vitovnički ispričao je jednom šta je to besplatna blagodat i kako čovek nju može pridobiti.

besplatna blagodat

Mislio sam da svi monasi, sveštenici i episkopi imaju besplatnu blagodat.

Kad ono, čoveče, toliko godina do sada sam proveo sa kaluđerima i sveštenicima, a sreo sam samo jednog kaluđera na kojem se primećivala besplatna blagodat.

Samo jednog kaluđera!

Kod mirskih ljudi koji žive sa porodicama sreo sam mnogo više pojedinaca na kojima počiva besplatna blagodat.

Dolazio je ovde kod mene jedan Bosanac iz Banjaluke koji živi u svetu i upražnjava Isusovu molitvu. On ima jednog svog školskog druga koji je porodičan čovek, ima decu, zaposlen je.

Taj njegov prijatelj nije bio baš posebno pobožan, ali je bio dobričina, dobra duša.

Jednog dana oni tako pričaju i ovaj predloži: ‘Što se ti ne bi bavio Isusovom molitvom?’

Prijatelj ga začuđeno pogleda i odgovori: ‘Bih, ali ne znam kako.’

– ‘Ja ću te naučiti…’

I ovaj ga pouči i dade mu brojanicu.

Za kratko vreme taj je njegov drug zadobio besplatnu blagodat i preobrazio svoju ličnost i porodicu. A ovaj toliko vremena upražnjava Isusovu molitvu, pa ništa…

Posle nekog vremena taj čovek dođe ovde kod mene i priča mi:

– ‘Ne znam oče, neka me radost obasjala i neopisiv mir. Stalno čujem u srcu: GOSPODE ISUSE HRISTE, SINE BOŽJI, POMILUJ ME GREŠNOGA. Znam kakav sam bio, šta sam sve mislio, sada više ništa od toga nema u mojoj glavi. Imao sam grešne misli prema ženskom svetu, znao se naljutiti i za najmanju sitnicu, a sada, ne znam i ne mogu da se naljutim. Ne mogu ni da pomislim ono što nije dobro; i kada hoću – ne mogu. Ne znam šta se to desilo sa mnom. Samo se radujem, u čitavom mome biću vlada neka neopisiva radost i mir.’

– ‘Dobio si besplatnu blagodat…’- kažem mu – ‘…i imaćeš je sve dotle dok misao svoju ne vežeš za neku ovosvetsku brigu. A ako to učiniš, najpre više nećeš čuti molitvu u srcu, a posle ćeš postepeno izgubiti mir i radost duše. Tada će opet da te muče teške misli ovoga sveta kojim vladaju demonske sile. Ako hoćeš da sačuvaš tu besplatnu blagodat, treba da se stalno moliš Bogu da bi molitvom odbio teške i turobne misli od svoga uma i tako sačuvao taj mir i radost koje sada osećaš’.