LAVIRINT

Lavirint još postoji, ali Minotaura nema – mada se mnogi kune da u noćima bez mesečine slušaju njegov strašni glas zajedno sa gromovima!

 

Najzad je lavirint sagrađen. I Kralj naredi da zatvore Graditelja.

lavirint

Naređenje je odmah izvršeno, a zatim su doveli Minotaura. Za ono što se tada desilo saznajemo nekoliko vekova kasnije kad je u biblioteci u Aleksandriji (najstarija na svetu) otkriven pergament – umesto slova na njemu je gruba skica: Lаvirint u kome Graditelj i Minotaur zajedno traže izlaz!

Arijadna pažljivo nas vodi i priča sasvim obične stvari.

Da! Lavirint još postoji (sad je privlačna atrakcija za turiste) ali Minotaura nema – mada se mnogi kune da u noćima bez mesečine slušaju njegov strašni glas zajedno sa gromovima!

Ostaje iskonska želja za postizanjem cilja: pronaći izlaz sakriven u najtamniji kutak čovečje duše; otkriti večnu tajnu. Možda je zapisana na nebu, ali se još nije rodio onaj koji treba da je pročita!

Sve dotle čovek (to smešno biće) mora biti Minotaur u čijem lavirintu su i prošlost i sadašnjost i budućnost!