NOSIM TVOJE SRCE SA SOBOM

nosim tvoje srce

Nosim tvoje srce sa sobom (ja ga
nosim u srcu svom) nikada nisam bez njega (gde god
idem ideš i ti, moja mila; i šta god učinim
samo ja tvoje je delo, moja draga)

Ne bojim se nijedne sudbine (jer ti si moja sudbina, moja ljupka) ne želim
nijedan svet (jer prelep ti si moj svet, moja verna)
i što god je mesec ikada značio ti si
i ti si što god će sunce ikada pevati
evo najdublje tajne koja nikome nije znana
(evo korena korena i pupoljka pupoljka
i neba neba drveta zvanog život; koje se grana
više nego što se duša može nadati ili što um može sakriti)
i to je to čudo koje drži zvezde na odstojanju tom
nosim tvoje srce*(ja ga u srcu nosim svom)