TRAČ NAŠ NASUŠNI…

Jedan od najstrašnijih, a tako uobičajenih i neprimetnih grehova koje činimo svakodnevno, jeste ogovaranje. Ono ne samo da nanosi štetu pojedincu, već izaziva nemir i na društvenom planu.

 

Hebrejska reč koja se u Starom zavetu prevodi kao „ogovaranje“ znači „onaj koji otkriva tajne, onaj koji širi glasine ili prodavac skandala“.

ogovaranje

Ogovarač je osoba koja ima poverljive informacije o ljudima i deli ih sa onima koji nemaju ništa s tim. Ogovaranje se od deljenja informacija razlikuje po nameri. Ogovaračima je cilj da uzdignu sebe tako što ocrnjuju druge, a sebe predstavljaju kao nekakvu riznicu znanja, dobrote i pravednosti.

U Poslanici Rimljanima apostol Pavle otkriva grešnu prirodu i bezakonje celog čovečanstva, i kako je Bog izlio svoj gnev na one koji odbacuju njegove zakone. Pošto su se okrenuli od Božijih zapovesti, on ih je predao njihovoj grešnoj prirodi. U spisku grehova navode se i ogovarači i klevetnici (Rimljanima 1:29-32). Iz ovog pasusa vidimo koliko je opasan greh ogovaranja i da se na ogovarače izliva Božiji gnev.

Jedna grupa koja je bila poznata po ogovaranju (a to je i danas) su udovice. Apostol Pavle upozorava udovice da se ne prepuštaju ogovaranju i dokolici. On ih opisuje kao “brbljive i ljubopitljive, govoreći što ne treba” (1. Timoteju 5:12-13). Žene provode mnogo vremena družeći se privatno i na poslu, pa imaju priliku da vide situacije i čuju stvari koje, stalnim prepričavanjem, dobijaju drugačije značenje. Apostol Pavle kaže da udovice imaju naviku da idu od kuće do kuće tražeći nešto što će ih zaokupiti u njihovoj besposlenosti. Besposlene ruke su đavolja radionica i zato nas Bog upozorava da se klonimo dokolice. “Ko otkriva tajnu, postupa neverno; zato se ne mešaj s onim koji razvaljuje usta” (Priče Solomonove 20:19).

Žene sigurno nisu jedine koje ogovaraju. Svako može da bude uključen u ogovaranje ako ponovi nešto što je čuo u poverenju. U Pričama Solomonovim ima mnogo stihova koji govore o opasnosti ogovaranja i njegovim posledicama. „Bezumnik se ruga bližnjemu svom, a razuman čovek ćuti. Opadač tumarajući izdaje tajnu; a ko je verna srca, taji stvar“ (Priče 11:12-13).

Biblija govori da “opak čovek zameće svađu, i opadač rastavlja glavne prijatelje” (Priče 16.28). Mnoga prijateljstva uništena su zbog nesporazuma do kojih je došlo usled ogovaranja. Oni koji se bave ogovaranjem izazivaju nevolju i raspiruju bes, ogorčenost i bol među prijateljima. Nažalost, neki ljudi uspevaju u tome i stalno kuju planove kako da unište druge. Kada suočite takvog čoveka s onim što je učinio, on poriče i nalazi razna opravdanja. On neće priznati grešku, ali će rado okriviti nekog drugog ili umanjiti ozbiljnost svog greha. „Bezumniku su usta njegova pogibao, i usne njegove ruglo duši njegovoj. Reči su opadačeve kao izbijenih, ali silaze unutra u trbuh” (Priče 18:7-8).

Oni koji čuvaju svoj jezik sklanjaju se od nevolja (Priče 21:23). Zato treba da čuvamo svoja usta i ne upuštamo se u ogovaranje. Ako svoje prirodne želje predamo Gospodu, on će nam pomoći da ostanemo pravedni. Neka nam Bog pomogne da sledimo biblijsko učenje i ne otvaramo usta u prilikama kada to nije primereno.