MAJKA SINA BOŽIJEG

Duh Sveti je kroz vekove učio sve verne da je najlakši pristup Gospodu preko Majke Božije. Pohvala Bogorodici je naš najdirektniji put ka Hristu.

 

Tako je čudesno Bog ispunio blagodaću Prečistu Bogorodicu, više od svih anđela i svetih, da je Ona otkrila svu punoću čistote i svetosti, koje niko posle Boga nema, i koje ne može biti van Boga. U Njoj je ljudska priroda povratila svoju prvobitnu i savršenu lepotu. U Njoj nije bilo ljudske nesavršenosti, Ona se nikada nije potčinila vlasti đavola. Od mnogih naraštaja pravednika, Bog je svojom beskrajnom ljubavlju pripremio Onu Koja će biti Majka Sina Božijeg.

pohvala bogorodici

Šta znamo o Prečistoj od prvih dana Njenog života? Presveta Bogorodica je slika svetosti skrivene od sveta, koja se manifestuje u svakodnevnom životu, nikad ne privlačeći pažnju na sebe. Kao da je Majka Božija još pre rođenja Svog Božanskog Sina čula Njegove reči: „naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem“ i „svaki koji se ponizi biće uzvišen“.

U sve dane vapaj čovečanstva Bogorodici ne prestaje. On ne može da ne privuče Božiju milost. U raznim okolnostima, bezbrojni glasovi na svim jezicima uznose hvalu Bogorodici ili se tiho mole za Njeno zastupništvo i pomoć u nevolji: i mudraci i prostaci, kraljevi i prosjaci, mladići i devojke, zreli muškarci i bebe koje su tek progovorile. U bučnim gradovima i zabačenim selima, na vrhovima gora i u ponorima zemaljskim, u hramovima Božijim i na putevima, usred radosti i usred tuge, u času krajnje blagodati i u čas smrti, svi se nadaju Njenoj pomoći. Milioni i milijarde hrišćana otišli su ka Gospodu sa Njenim imenom na usnama.

Duh Sveti je kroz vekove učio sve verne da je najlakši pristup Gospodu preko Majke Božije. Zato smo ispunjeni tako velikim poverenjem u Nju, i pribegavamo Njoj. Ovo je naš najdirektniji put ka Hristu. Ako hoćemo da steknemo ili sačuvamo ljubav prema Bogu, kako kažu sveti oci, prinosimo Presvetoj anđeoski pozdrav, uvek sjedinjući našu molitvu Gospodu sa Njenim prečistim imenom.

Ko hoće da sačuva ljubav prema Bogu, kažu sveti oci, neka sledi sveti drevni običaj Crkve: u svako vreme i svaki čas, prinosi joj anđeoski pozdrav i sjedinjuje svoj priziv Gospodu, sa Njenim prečistim imenom.

Ako se odlučimo na čestu molitvu Bogorodici, saznaćemo zašto Sveta Crkva kaže da je Bogorodica uteha uplakanih, isceljenje bolesnih, oproštenje grešnima, radost ožalošćenima, utočište svima koji Joj se mole. I razumećemo zašto svetitelji i hrišćanski pesnici ne nalaze reči, zajedno sa anđelima, pokušavajući da proniknu u tajnu Njenog beskrajnog smirenja:

Ona Koja je beskrajno visoko, jer beskrajno silazi k nama. Ona Koja je beskrajno čista, jer je beskrajno smerna.
Ona Koja ima beskrajnu lepotu, jer je beskrajno milostiva. Ona Koja je beskrajno bogata, jer je beskrajno siromašna.
Ona Koja je jedina Kraljica, jer Ona je najponizniji sluga. Ona Koja je najbliža Bogu, jer Ona je najbliža ljudima.
Ona Koja beskrajno svakoga spasava, jer je i sama beskrajno spasena. Ona Koja je sa nama, jer je s njom Gospod.
Ona Koja je naša zastupnica, jer je blagoslovena među ženama i blagosloven je plod utrobe njene.
Ona Koja je beskrajno radosna, jer beskrajno tuguje. Ona Koja se ni od koga ne povlači, jedina Koja može da govori snagom Majke.

Protojerej Aleksandar Šargunov