HAJDE, VERNI SLUGO…

Životni cilj naš na zemlji je da umnožavamo Božiju slavu, da naučimo da Mu služimo.

 

Sve što je ikada iko postigao u životu nije njegovo postignuće i uspeh. Jer, bukvalno sve što imamo, dato nam je rođenjem kao dar od Boga. Zato ne odbacujmo dragoceni dar ovog života, nego ga upotrebimo dobro, upotrebimo ga za Boga, a On će nam dati i sve ostalo što nam je potrebno.

životni cilj

Bez obzira šta ste otkrili, šta ste osmislili, koliko novca ste zaradili – sve se svodi na prostu činjenicu da vam je Bog dao život i talente koje imate. Otkucaji srca, koji vas drže u životu su dar od Boga. Intelektualni kapacitet kojim raspolažete i koji ste upotrebili da biste uspeli i stvorili mnogo toga u životu je dar od Boga.

Kako se iko od nas može usuditi reći: ”Vidi koliko sam uspešan! Vidi kako sam pametan!” Zaustavi se kad tako pomisliš i budi vrlo oprezan sa takvim izjavama. Seti se da je sve od Boga. Seti se da taj otkucaj srca, koji te drži u životu, nije u tvojoj vlasti, već je dar od Boga, koji ti je predat na određeno vreme i može ti biti svakog momenta oduzet.

Evo opomene, koju nam je Bog ostavio u Svetom Pismu; ”Niti govori u srcu svojem; moja snaga i sila moje ruke dobavila mi je ovo blago. Nego se opominji Gospoda Boga svojega; jer ti On daje snagu da dobavljaš blago, da bi potvrdio zavet svoj, za koji se zakleo ocima tvojim…” (5. knjiga Mojsijeva 8, 17 – 18)

Mi nekad verujemo da smo na vrhu svetu, da je moć u našim rukama, ali ne varajmo se, jer nije tako. Boj se Boga i poštuj Ga. Podsećaj se da Bog ima završnu reč u svakoj mogućoj životnoj oblasti. Ako ti se čini da je nečemu kraj ili da ne može biti promene komplikovano teškim okolnostima, shvati da Bog ima završnu reč.

Setite se, u starom Rimu je bilo 10 pokušaja od strane strahovito moćnih i zlih careva da potpuno unište sve hrišćane i samo hrišćanstvo. Hrišćani su stavljani pred gladne divlje životinje, rastrzavani u užasnim mukama, živi paljeni. Car Dioklecijan je bio tako čvrsto uveren da će uništiti hrišćanstvo i ubiti sve hrišćane, da je proizvodio novčiće na kojima je pisalo; ”Hrišćanska vera je uništena, a vera rimskih bogova je obnovljena.” Svi znamo kakav kraj je dočekao mnogobožački Rim – ruševine moćnog carstva su turistička atrakcija, a hrišćanska vera je opstala i raširena je po celom svetu.

Svako od nas ima obavezu da Hristovo učenje prenosi i na druge, prvenstveno na članove svoje porodice i na decu. ”Kako će dakle prizvati Onoga u koga ne poverovaše? Kako li će poverovati u Onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez PROPOVEDNIKA (onoga koji govori o veri)?” (poslanica Rimljanima 10, 14)

Cilj našeg života na zemlji je da umnožavamo Božiju slavu, da naučimo da Mu služimo. Ako propustite priliku da slavite Boga još tokom ovog života, sve u našem životu će polako početi da vam se raspada, u vaš život će se polako uvlačiti razarajući grehovi i izopačenost, koje će vas satreti.

Kako vi živite? Da li žudite za tim da slavite Boga svojim življenjem ili samo jurite za sopstvenom srećom, ugađanjem i uspehom. Ako ste sasvim skoncentrisani na sebe i svoje ciljeve, onda jurite u samouništenje. Ne odbacujte dragoceni dar ovog života, nemojte traćiti dragoceni dar vremena. Upotrebite ih dobro, upotrebite ih za Boga, a On će vam dati sve što vam je potrebno.

A kad dođe vreme izlaženja iz ovog smrtnog tela, Bog će vam reći: ”Hajde, verni slugo, sada ideš kući”, a vi ćete biti spremni za to i nećete imati nikakvih turobnih žaljenja u duši, već ćete otići u radosti.

Izvor: Svetatrojicaroterdam.com