DVA NEDUHOVNA SISTEMA

Komunizam i „američki san“ su dve varijante prizemne utopije zemaljskog carstva, apsolutno odsustvo duhovnosti, odsustvo svesti o Zlu i odsustvo svake potrebe za Hristom.

 

Istoričar civilizacije Žarko Vidović (1921-2016) dao je svoje objašnjenje vizije suprotstavljenih društvenih polova – komunizma i utopije koju taj sistem nosi s jedne strane, a s druge neoliberalnog sistema vrednosti uobličenog kroz „američki san“.

američki san

Mi smo verovali da će Amerika kao demokratska sila nama da pomogne.

Međutim, njoj to nije bio cilj, već je cilj bio da pobedi SSSR u Hladnom ratu.

Tom pobedom Amerike, „američki san“ zamenio je utopiju koja se zvala sovjetski san.

„Američki san“ je buržoaska utopija, a sovjetski san – proleterska utopija.

Buržoazija i proletarijat dva su sloja (klase) tzv. trećeg staleža koji je digao Francusku revoluciju.

Oba sloja su neduhovna, lišena potrebe za transcendencijom (prevazilaženjem), oba sloja mere svoje dostojanstvo svojom silom i bogatstvom.

Proletarijat je nošen klasnom zavišću (klasnom mržnjom) i teži za buržoaskom pozicijom, a buržoazija tu poziciju čuva.

Pokazalo se da je pripadnost obema klasama podjednako prokleta, tako da ne treba gajiti nikakve iluzije da je buržoazija nešto bolja od proletarijata koji hoće diktaturu.

I jedni i drugi podjednako su neduhovni.

To nam je tek sad otkrila pobeda Amerike u Hladnom ratu, a mi smo do pre samo pet godina verovali u zapadnu buržoaziju.

*****

I jedni i drugi hoće „raj na zemlji“, moć novca. Komunizam i „američki san“ su dve varijante prizemne utopije zemaljskog carstva, apsolutno odsustvo duhovnosti, odsustvo svesti o Zlu i odsustvo svake potrebe za Hristom.

Američki ateizam je opasniji od sovjetskog.

Naime, Satana nije siledžija. On je Lukavi, a siledžija je Kain – čovek zaveden Satanom.

Satana ne ubija, on privlači simpatično. On peva, izvodi predstave, nudi draži nudizma, potrošačkog društva, roka, narkomanije, luksuza, uništavanje prirode životom od danas do sutra.

Satana čoveka opija da se odrekne Boga, da uništava prirodu i harmoniju čoveka sa prirodom.

Lukavi je zbog toga što se borba između Boga i Satane vodi u čovekovoj duši, a ne na Nebu.

Satana nema pristupa Nebu, on je isteran, izgnan sa Neba onog momenta kada se kao anđeo pogordio i pobunio.

Satana zna gde će da juriša na Boga – u čovekovoj duši! Lukavi bi da uništi čoveka, da ne bude hram Božji, da čovek, pošto se slobodno opredeli, pozdravi Satanu kao svog prijatelja.